Projednané materiály

Projednané materiály

25. zasedání funkční období 2017-2020
Název Formát Vloženo Vložil
Návrh magisterského studijního programu Právo a právní věda pdf 26.04.2019 Radim Boháč
Vyjádření Mgr. Jakub Horký pdf 26.04.2019 Radim Boháč
17. zasedání funkční období 2017-2020
Název Formát Vloženo Vložil
Rozvaha příjmů a výdajů 2018 komentář xls 16.05.2018 Radim Boháč
Rozvaha příjmů a výdajů 2018 tabulka xls 16.05.2018 Radim Boháč
Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK 15. května 2018 zip 16.05.2018 Radim Boháč
16. zasedání funkční období 2017-2020
Název Formát Vloženo Vložil
Vnitřní předpisy přijaté 26. dubna 2018 zip 16.05.2018 Radim Boháč
15. zasedání funkční období 2017-2020
Název Formát Vloženo Vložil
zádost o akreditaci magisterského studijního programu Právo a právní věda pdf 15.04.2018 Radim Boháč
10. zasedání funkční období 2017-2020
Název Formát Vloženo Vložil
Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro AR 2018/2019 - obory aj pdf 27.10.2017 Radim Boháč
Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro AR 2018/2019 - aj pdf 27.10.2017 Radim Boháč
Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro AR 2018/2019 - obory cj pdf 27.10.2017 Radim Boháč
Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro AR 2018/2019 - cj pdf 27.10.2017 Radim Boháč
6. zasedání funkční období 2017-2020
Název Formát Vloženo Vložil
Vnitřní předpisy fakulty zip 21.06.2017 Radim Boháč
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana pdf 06.06.2017 Radim Boháč
Aktualizace magisterského studijního programu pro 2017/2018 pdf 06.06.2017 Radim Boháč
Tabulky - aktualizace MSP rar 06.06.2017 Radim Boháč
5. zasedání funkční období 2017-2020
Název Formát Vloženo Vložil
Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2017 - tabulka xls 05.06.2017 Radim Boháč
Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2017 - komentář xls 05.06.2017 Radim Boháč
Podmínky přijetí ke studiu do magisterského studijního programu 2018/2019 pdf 05.06.2017 Radim Boháč
Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro magisterský studijní program pdf 05.06.2017 Radim Boháč
4. zasedání funkční období 2017-2020
Název Formát Vloženo Vložil
Zpráva o hospodaření 2016 rar 05.06.2017 Radim Boháč
Vnitřní předpisy přijaté za zasedání 20. dubna 2017 rar 05.06.2017 Radim Boháč
Funkční období 2014-2017
Název Formát Vloženo Vložil
Výsledky voleb do AS UK a AS PF UK - zápis volební komise (1. 12. 2016) pdf 15.12.2016 Jan Wintr
Vyhlášení výsledku voleb do AS UK a AS PF UK (1. 12. 2016) pdf 15.12.2016 Jan Wintr
Návrh podmínek CŽV (1. 12. 2016) docx 14.12.2016 Jakub Horký
Návrh smlouvy o uskutečňování CŽV (1. 12. 2016) docx 14.12.2016 Jakub Horký
Přehled stipendijního fondu (1. 12. 2016) xlsx 14.12.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti KNH (31. 10. 2016) pdf 14.12.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti KNH - životopis vedoucí doc. Bažantové (31. 10. 2016) pdf 14.12.2016 Jakub Horký
Připomínky AS PF UK k návrhům vnitřních předpisů univerzity (31. 10. 2016) docx 14.12.2016 Jakub Horký
Návrh provozního a výpůjčního řádu knihovny (31. 10. 2016) docx 14.12.2016 Jakub Horký
Podklad ke lhůtám 1. a 2. části SZZ (31. 10. 2016) pdf 14.12.2016 Jakub Horký
Zpráva o přijímacím řízení ke studiu v akademickém roce 2016-2017 (22. 9. 2016) pdf 07.10.2016 Jakub Horký
Návrh změny podmínek pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2017/2018 (22. 9. 2016) docx 07.10.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti CPK (22. 9. 2016) zip 07.10.2016 Jakub Horký
Návrh usnesení vyhlášení voleb do AS PF UK a AS UK (22. 9. 2016) docx 07.10.2016 Jakub Horký
Návrh výroční zprávy za rok 2015 (22. 9. 2016) docx 07.10.2016 Jakub Horký
Pracovní verze vnitřních předpisů UK (22. 9. 2016) zip 07.10.2016 Jakub Horký
Organizační zpráva o konání úvodního soustředění studentů 1. ročníku (22. 9. 2016) pdf 07.10.2016 Jakub Horký
Návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady (23. 6. 2016) docx 30.06.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti katedry teorie práva a právních učení (23. 6. 2016) doc 30.06.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti katedry ústavního práva (23. 6. 2016) docx 30.06.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti centra zdravotnického práva (23. 6. 2016) docx 30.06.2016 Jakub Horký
Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018 (23. 6. 2016) docx 30.06.2016 Jakub Horký
Návrh novely opatření děkana č. 8/2014 o uznávání splnění studijních povinností (23. 6. 2016) docx 30.06.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti katedry obchodního práva (12. 5. 2016) odt 03.06.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti katedry jazyků (12. 5. 2016) docx 03.06.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti katedry jazyků - přehled předmětů (12. 5. 2016) docx 03.06.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti katedry mezinárodního práva (12. 5. 2016) doc 03.06.2016 Jakub Horký
Návrh aktualizovaného studijního programu (12. 5. 2016) zip 03.06.2016 Jakub Horký
Aktualizovaný seznam VP a PVP (12. 5. 2016) xlsx 03.06.2016 Jakub Horký
Nové a zrušené PVP pro rok 2016/17 (12. 5. 2016) xlsx 13.05.2016 Jakub Horký
Podmínky přijetí k magisterskému studiu (12. 5. 2016) docx 03.06.2016 Jakub Horký
Harmonogram přijímacího řízení (12. 5. 2016) docx 03.06.2016 Jakub Horký
Harmonogram akademického roku (12. 5. 2016) docx 03.06.2016 Jakub Horký
Dlouhodobý záměr na období 2016-2020 (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký
Dlouhodobý záměr na období 2016-2020 - indikátory (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2015 (19. 3. 2016) xls 14.04.2016 Jakub Horký
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2015 - příloha 1 (tabulková část) (19. 3. 2016) xls 14.04.2016 Jakub Horký
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2015 - příloha 2 (FRIM) (19. 3. 2016) xls 14.04.2016 Jakub Horký
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2015 - příloha 3 (stipendijní fond) (19. 3. 2016) xls 14.04.2016 Jakub Horký
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2015 - příloha 4 (čerpání grantů) (19. 3. 2016) xls 14.04.2016 Jakub Horký
Zápis ze zasedání ekonomické komise - podněty k rozpočtu (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký
Přehled percentilů a bonifikací přijímacího řízení (19. 3. 2016) xlsx 14.04.2016 Jakub Horký
Podmínky kurzu CŽV (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký
Smlouva pro kurz CŽV (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti katedry občanského práva (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti katedry práva životního prostředí (19. 3. 2016) doc 14.04.2016 Jakub Horký
Zpráva o činnosti katedry právních dějin (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký
Využití OBD k evaluaci - návrh věcného záměru (19. 3. 2016) pdf 14.04.2016 Jakub Horký
Návrh harmonogramu 2016/17 (19. 3. 2016) doc 14.04.2016 Jakub Horký
Návrh opatření děkana - harmonogram 2016/17 (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký
Průběžná zpráva o uskutečňování PRVOUK za rok 2015 - P04 docx 09.03.2016 Jakub Horký
Průběžná zpráva o uskutečňování PRVOUK za rok 2015 - P05 docx 09.03.2016 Jakub Horký
Průběžná zpráva o uskutečňování PRVOUK za rok 2015 - P06 docx 09.03.2016 Jakub Horký
Návrh na úpravu názvu poradního orgánu děkana a zřízení pracovní skupiny (3. 12. 2015) docx 16.02.2016 Jakub Horký
Informace o vývoji požadavků na úpravu SIS (3. 12. 2015) docx 16.02.2016 Jakub Horký
Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty (3. 12. 2015) docx 16.02.2016 Jakub Horký
Vyhodnocení dotazníků pro přijaté studenty (3. 12. 2015) pdf 16.02.2016 Jakub Horký
Zpráva vystavovatelů z veletrhu Gaudeamus v Brně (3. 12. 2015) pdf 16.02.2016 Jakub Horký
Návrh na jmenování vedoucí správního práva a správní vědy (3. 12. 2015) pdf 16.02.2016 Jakub Horký
Činnost katedry správního práva a správní vědy v letech 2012 – 2015 a výhled na další období (3. 12. 2015) docx 16.02.2016 Jakub Horký
Podmínky pro přijetí do magisterského studijního programu (30. 9. 2015) docx 30.09.2015 Jakub Horký
Komentář k podmínkám pro přijetí do magisterského studijního programu (30. 9. 2015) docx 30.09.2015 Jakub Horký
Pozměňovací návrh k návrhu změny přílohy č. 6 Statutu UK (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký
Návrh na jmenování vedoucích kateder (25. 6. 2015) doc 04.07.2015 Jakub Horký
Činnost katedry trestního práva (25. 6. 2015) pdf 04.07.2015 Jakub Horký
Činnost katedry evropského práva (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký
Návrh výroční zprávy za rok 2014 (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký
Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studijního programu 2016/2017 (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký
Informace z úseku IT a přijímacího řízení (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký
Návrh opatření děkana o započítávání kreditů nad 16 % (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký
Návrh opatření děkana o podepisování úředních dokumentů týkajících se studia (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký
Návrh na jmenování vedoucích kateder (14. 5. 2015) doc 15.05.2015 Jakub Horký
Činnost katedry finančního práva a finanční vědy (14. 5. 2015) doc 15.05.2015 Jakub Horký
Činnost katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (14. 5. 2015) pdf 15.05.2015 Jakub Horký
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2015 (14. 5. 2015) xls 15.05.2015 Jakub Horký
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2015 - komentář (14. 5. 2015) xls 15.05.2015 Jakub Horký
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2015 - FRIM (14. 5. 2015) xls 15.05.2015 Jakub Horký
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2015 - stipendijní fond (14. 5. 2015) xls 15.05.2015 Jakub Horký
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2015 - sociální fond (14. 5. 2015) xls 15.05.2015 Jakub Horký
Vnitřní předpis, kterým se mění Pravidla pro organizaci studia (14. 5. 2015) docx 15.05.2015 Jakub Horký
Studijní program Právo a právní věda (14. 5. 2015) docx 15.05.2015 Jakub Horký
Studijní program Právo a právní věda - charakteristiky PP (14. 5. 2015) pdf 15.05.2015 Jakub Horký
Studijní program Právo a právní věda - charakteristiky PVP (14. 5. 2015) pdf 15.05.2015 Jakub Horký
Návrh opatření děkana o podepisování úředních dokumentů týkajících se studia (14. 5. 2015) docx 15.05.2015 Jakub Horký
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (14. 5. 2015) docx 15.05.2015 Jakub Horký
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2014 (2. 4. 2015) xls 04.04.2015 Jakub Horký
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2014 - příloha 1 (tabulková část) (2. 4. 2015) xls 04.04.2015 Jakub Horký
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2014 - příloha 2 (FRIM) (2. 4. 2015) xls 04.04.2015 Jakub Horký
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2014 - příloha 3 (stipendijní fond) (2. 4. 2015) xls 04.04.2015 Jakub Horký
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2014 - příloha 4 (čerpání grantů) (2. 4. 2015) xls 04.04.2015 Jakub Horký
Stanovisko k realizovatelnosti rozpočtových priorit (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký
Schválení převodu finančních prostředků na nákup invalidního vozíku (2. 4. 2015) doc 04.04.2015 Jakub Horký
Podmínky pro přijetí ke studiu (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký
Smlouva o uskutečnění programu CŽV (2. 4. 2015) doc 04.04.2015 Jakub Horký
Návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady (2. 4. 2015) doc 04.04.2015 Jakub Horký
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK - příloha 1 (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký
Podkladový materiál ke zrušení papírové podoby indexů (2. 4. 2015) pdf 04.04.2015 Jakub Horký
Návrh změny POS související s elektronizací indexů (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký
Návrh opatření děkana o elektronickém zápisu do dalšího ročníku (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký
Návrh opatření děkana - Harmonogram ak. roku 2015/2016 (2. 4. 2015) doc 04.04.2015 Jakub Horký
Návrh rozdělení prostředků pro programy PRVOUK (24. 2. 2015) pdf 25.02.2015 Jakub Horký
Průběžná zpráva PRVOUK P04 (24. 2. 2015) pdf 25.02.2015 Jakub Horký
Průběžná zpráva PRVOUK P05 (24. 2. 2015) pdf 25.02.2015 Jakub Horký
Průběžná zpráva PRVOUK P06 (24. 2. 2015) pdf 25.02.2015 Jakub Horký
Tabulka počtu zúčastněných osob na programu PRVOUK (24. 2. 2015) xlsx 25.02.2015 Jakub Horký
Tabulka přehledu publikační činnosti programů PRVOUK (24. 2. 2015) doc 25.02.2015 Jakub Horký
Tabulka výše institucionální podpory programů PRVOUK (24. 2. 2015) xlsx 25.02.2015 Jakub Horký
Návrh usnesení stanoviska k možným změnám v právnickém vzdělávání (24. 2. 2015) docx 25.02.2015 Jakub Horký
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií (24. 2. 2015) docx 25.02.2015 Jakub Horký
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií - formulář žádosti pro studenty s ISP (24. 2. 2015) docx 25.02.2015 Jakub Horký
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií - formulář žádosti z jiných důvodů (24. 2. 2015) docx 25.02.2015 Jakub Horký
Návrh opatření děkana o rozhodování o žádostech o účelová stipendia (21. 1. 2015) doc 17.02.2015 Jakub Horký
Návrh opatření děkana o rozhodování o žádostech o účelová stipendia - příloha - formulář žádosti (21. 1. 2015) docx 17.02.2015 Jakub Horký
Návrh provozního řádu posilovny, aerobic sálu a šatny (21. 1. 2015) doc 17.02.2015 Jakub Horký
Zápis z jednání evaluační komise ze dne 6. ledna 2015 (21. 1. 2015) docx 17.02.2015 Jakub Horký
Rozpočtové priority pro rok 2015 - podklad pro jednání AS (11. 12. 2014) pdf 09.01.2015 Jakub Horký
Pravidla pro vyvěšování aktualit na webu (11. 12. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký
Informace o nájemní smlouvě s Nakladatelstvím Aleš Čeněk (11. 12. 2014) pdf 09.01.2015 Jakub Horký
Návrh opatření děkana o závěrečných pracech (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký
Zpráva o čerpání rozpočtu za 1. pol. 2014 - tabulková část (30. 10. 2014) xls 09.01.2015 Jakub Horký
Zpráva o čerpání rozpočtu za 1. pol. 2014 (30. 10. 2014) xls 09.01.2015 Jakub Horký
Teze proděkanky pro přijímací řízení a informační technologie (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký
Návrh na vyplacení stipendií za vynikající studijní výsledky 2013/14 (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký
Návrh na vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkanku (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký
Návrh novely POS týkající se absolvování s vyznamenáním (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký
Důvodová zpráva k návrhu opatření děkana o závěrečných pracech (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký
PhDr. Marta Chromá, Ph.D. - zkrácený CV (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký
Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů do magisterského studijního programu (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký
Činnost katedry politologie a sociologie (23. 9. 2014) doc 23.10.2014 Jan Wintr
Podmínky přijetí k doktorskému studiu 2015/2016 (23. 9. 2014) docx 23.10.2014 Jan Wintr
Činnost Centra komparatistiky (23. 9. 2014) zip 23.10.2014 Jan Wintr
Podmínky přijetí k magisterskému studiu 2015/2016 (23. 9. 2014) doc 23.10.2014 Jan Wintr
Návrh na jmenování vedoucích kateder, ústavů a center (23. 9. 2014) doc 23.10.2014 Jan Wintr
Pravidla pro kurz CŽV pro akad. rok 2014/2015 (12. 6. 2014) docx 19.06.2014 Jan Wintr
Podmínky přijetí k magisterskému studiu 2015/2016 (12. 6. 2014) doc 16.06.2014 Jan Wintr
Podmínky přijetí k doktorskému studiu 2015/2016 (12. 6. 2014) docx 16.06.2014 Jan Wintr
Statistika známek pro PF UK (2010/11, 2011/12, 2012/13) (12. 6. 2014) zip 17.06.2014 Aleš Hradil
Podkladový materiál k bodu o statistických výsledcích zkoušení (12. 6. 2014) pdf 17.06.2014 Aleš Hradil
Podkladový materiál a návrh usnesení k bodu jednání AS PF UK o elektronizaci indexů (12. 6. 2014) docx 17.06.2014 Aleš Hradil
Schválený návrh na zřízení nového oddělení děkanátu pro akademické kvalifikace a rigorózní řízení (12. 6. 2014) docx 13.06.2014 Aleš Hradil
Změna dlouhodobého záměru PF UK (12. 6. 2014) docx 13.06.2014 Aleš Hradil
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2014 I. (24. 4. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2014 II. (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 1 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 2 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 3 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 4 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 5 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 6 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr
Návrh opatření děkana o poplatcích (24. 4. 2014) doc 06.05.2014 Jan Wintr
Informace o CŽV (24. 4. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr
Výroční zpráva o činnosti PF UK za rok 2013 (24. 4. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr
Návrh změny Statutu PF UK - čestný člen vědecké rady (24. 4. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr
Schválená změna Statutu PF UK - čestný člen vědecké rady (24. 4. 2014) doc 06.05.2014 Jan Wintr
Aktualizace Dlouhodobého záměru PF UK pro léta 2014/2015 (13. 3. 2014) docx 14.04.2014 Jan Wintr
Teze dr. Tomáše Horáčka, kandidáta na funkci vedoucího Mezioborového centra rozvoje právních dovedností (13. 3. 2014) doc 21.04.2014 Jan Wintr
Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků mezi fondy (13. 3. 2014) pdf 21.04.2014 Jan Wintr
Teze prof. Michala Tomáška, kandidáta na funkci proděkana pro vědu (27. 2. 2014) docx 21.04.2014 Jan Wintr
Návrh na rozdělení prostředků institucionální podpory mezi programy PRVOUK na rok 2014 (27. 2. 2014) docx 21.04.2014 Jan Wintr
Bilanční zpráva PRVOUK 04 (27. 2. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr
Bilanční zpráva PRVOUK 05 (27. 2. 2014) doc 06.05.2014 Jan Wintr
Bilanční zpráva PRVOUK 06 (27. 2. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr
Návrh na vyjádření senátu k záměru jmenovat proděkany (13. 2. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr