Aktuální číslo časopisu Právněhistorické studie


 

OBSAH 47/2
STATĚ
Petr Dostalík Condictio ob turpem causam v justiniánském právu a její užití v právu moderním
Josef Vacek Proměny praxe Apelačního soudu po přijetí josefínského hrdelního řádu: trestání incestu v letech 1687–1727
Jiří Šouša Několik úvah k institutu poddanství a některým dalším právním otázkám z období předosvícenského absolutismu
Lukáš Králík Historie publikace soudních rozhodnutí ve Spojených státech
Karel Malý Stopadesáté výročí vydání Prosincové ústavy
Milan Šimandl Právní rámec pražské asanace
Sigita Černevičiūtė Political Crimes Phenomena: Courts´ Practice
of Espionage Crimes in Lithuania 1919–1940
Radim Seltenreich Ústavní aspekty španělského přechodu k demokracii – od frankistické diktatury k právnímu státu
Michal Tomášek Sedmdesát let nové čínské ústavy
Zuzana Vostrá Ústavní zakotvení České národní banky a bankovní unie

RECENZE A ANOTACE
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Církevní právo. Praha: Leges, 2016, 424 s. (Marek Novák)
Katarina Zavacká: Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938–1945. Bratislava: Veda, vyd. Slovenskej akadémie vied, 2017, 190 s. (Karel Malý)
Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Praha: Wolters Kluwer, 2016, 480 s. (Pavel Maršálek)
Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života. Editoval Svatopluk Herc. Praha: NLN ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, 2017, 406 s. (Vendulka Valentová)
Jan Kotous: Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých. Pasparta Publishing, 2017, 93 s. (Karel Malý)
Marián Gajdoš – Stanislav Konečný: Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky. (1945–1953). Prešov: Pre Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach vydalo UNIVERSUM-EU, I., 2013, 265 s., II., 2014, 262 s. (René Petráš)

ZPRÁVY
11. sjezd historiků, Olomouc 2017 (Jiří Šouša)
Konference Sexualita před soudem. Deviantní sexuální praktiky a jejich stíhání od 14. do 19. století (Jaromír Tauchen)
Konference v Budapešti Kontinuita a diskontinuita státnosti a ústavního práva ve střední Evropě (René Petráš)
 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111