Provozní oddělení

Provozní oddělení

AGENDA Provozního oddělení

 • sestavuje v součinnosti s tajemníkem fakulty rozvahu příjmů a výdajů fakulty
 • a to v oblasti provozní, přičemž sleduje a vyhodnocuje její čerpání
 • zajišťuje provoz a údržbu budovy fakulty včetně technologických jednotek
 • zajišťuje úklid budovy fakulty
 • zajišťuje odpadové, skladové a klíčové hospodářství
 • agendu autodopravy
 • agendu vrátnice
 • agendu šatny
 • zpracovává statistické přehledy, finanční prognózy, analýzy, kalkulace
  a výkazy v rámci čerpání energiía energetických úspor provozu objektu
 • organizačně zajišťuje pronájmy prostor
 • odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu

spolupracuje s

 • ekonomickým oddělení při inventarizaci a vyřazování
  nebo likvidaci inventarizovaných předmětů
 • třetími osobami zajišťující chod objektu
 • tajemníkem fakulty v rámci přípravy a realizace investičních akcí