Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram zasedání AS PF UK v zimním semestru 2019/2020
(není-li uvedeno jinak, konají se zasedání v místnosti č. 117)

3. října 2019 od 16 hod.

31. října 2019 od 16 hod.

21. listopadu 2019 od 16 hod.

12. prosince 2019 od 16 hod.

6. února 2020 od 16 hod. (ustavující zasedání)