Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram zasedání AS PF UK v letním semestru 2019/2020
(není-li uvedeno jinak, konají se zasedání v místnosti č. 117)

5. března 2020 od 16 hod.

23. dubna 2020 od 16 hod. (distanční forma)

28. května 2020 od 16 hod.

25. června 2020 od 16 hod.

Harmonogram zasedání AS PF UK v zimním semestru 2020/2021
(není-li uvedeno jinak, konají se zasedání v místnosti č. 117)

17. září 2020 od 16 hod.

8. října 2020 od 16 hod.

12. listopadu 2020 od 16 hod.

10. prosince 2020 od 16 hod.

4. února 2021 od 16 hod.