Kurzy

Kurzy

Právnická fakulta pořádá kurzy zaměřené na další vzdělávání právníků i kurzy pro širokou veřejnost v rámci Univerzity třetího věku. 

 

KURZY POŘÁDANÉ JURIDIKEM - ÚSTAVEM PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRÁVNÍKŮ PF UK

Studium ve specializovaných kurzech pořádaných JURIDIKEM je určeno především pro absolventy právnických fakult, ale i ostatních vysokých škol. V omezeném rozsahu je možné přijmout ke studiu absolventy středních škol. V tomto případě výjimku uděluje proděkanka pro celoživotní vzdělávání právníků. Přijetí do kurzu není podmíněno zkouškou či jiným ověřením znalostí posluchačů. Kurz bude zahájen, pokud se přihlásí alespoň 15 účastníků. V odůvodněných případech může proděkanka rozhodnout o konání kurzu i při menším počtu účastníků. K omezení počtu zájemců může dojít pouze v důsledku prostorového limitu v daném kurzu.

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (podle novely § 60 zákona o vysokých školách (zákon č. 147/2001 Sb.)

Kurz celoživotního vzdělávání je určen uchazečům o studium, kteří nebyli úspěšní v přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. O přijetí do kurzu rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků přijímacího řízení. Přijímáni jsou uchazeči podle počtu získaných bodů. Kurz je dvousemestrální, s výukou převážně ve čtvrtek, v pátek a v sobotu.

KURZ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Kurzy Univerzity třetího věku pořádá Právnická fakulta pro zájemce o právnickou problematiku z řad seniorů. Kurzy jsou dvousemestrální, akceptují sociální roli seniorů, jednotlivé přednášky se zaměřují na vybrané problémy z nejrůznějších oborů práva ( občanského, správního, obchodního, trestního, finančního) a sociální politiky. V průběhu kurzu se účastníci seznámí i s vybranými otázkami z dějinných oborů.

Studium jednotlivých předmětů na PF UK

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Právnická fakulta možnost studia jednotlivých předmětů. Toto studium je určeno především k doplnění znalostí a vědomostí absolventů středních a vysokých škol.