Katedra ústavního práva

Katedra ústavního práva

Katedra ústavního práva zajišťuje výuku předmětů a Ústavní právo (I. a II.) a státověda. Předmět Státověda je "vědou o státě", jehož výklad směřuje k poznání struktury státu, jeho možných způsobů uspořádání, původu a vývoji jednotlivých institutů, stát a vztah stát-občan charakterizujících. Ústavní právo je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami.

Další informace k výuce

  • Cílem studia je tak sledování kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů, jakož i rozbor základních vztahů mezi občanem, státem a mezi ústavními orgány navzájem.
  • Katedra vedle svých základních kursů zajišťuje i výuku řady povinně volitelných a volitelných předmětů; za tradiční lze považovat vědecký seminář z ústavního práva.
  • Katedra též vede předstátnicovou výuku z ústavního práva a diplomový seminář; garantuje doktorský studijní program „Ústavní právo a státověda“, v rámci rigorózního řízení se pak jedná o tematický okruh „Ústavní právo“.