Asociace právnických fakult

Asociace právnických fakult

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni a Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. společně spolupracují v rámci Asociace právnických fakult, a to na základě Memoranda o spolupráci v rámci Asociace právnických fakult podepsaného dne 3. listopadu 2022.

Oblastmi spolupráce jsou zejména společný výzkum v rámci pracovišť a společných projektů, společná součinnost v oblasti jak pregraduálního studia, tak postgraduálního studia a jiné společné aktivity. Veškerá společná rozhodnutí jsou přijímána jednomyslně.

 

Přijatá usnesení Asociace právnických fakult:

Usnesení ze dne 3. listopadu 2022

Usnesení ze dne 29. září 2023

Usnesení ze dne 20. prosince 2023

Usnesení ze dne 12. ledna 2024

Usnesení ze dne 28. května 2024