Katedra správního práva a SV

Katedra správního práva

Katedra správního práva a správní vědy zajišťuje výuku předmětu Správní právo (I., II., III. IV.), který zahrnuje všechny základní instituty správního práva jako práva veřejné správy. V základních rysech postihuje též evropské právo správní.

Další informace k výuce

  • Ze zvláštní části správního práva jsou pro potřeby výuky vybrány některé obory, např. stavební právo.
  • Katedra vede předstátnicovou výuku ze správního práva a diplomový seminář. Kromě toho zajišťuje výuku řady povinně volitelných a volitelných předmětů.
  • Katedra také garantuje doktorský studijní program „Správní právo a správní věda“, v rámci rigorózního řízení se pak jedná o tematický okruh „Správní právo“.