• Právnická část Noci vědců

    V pátek 27.9. se Právnická fakulta stane jedním z míst zapojených do celorepublikové a celoevropské akce Noc vědců. Jedná se o vědecko-popularizační akci, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají,…
  • Mezioborovost je důležitá

    „Letní škola azylového a migračního práva“ se uskutečnila na půdě PF UK ve dnech 2. až 6. září 2019. O průběhu školy a plánech do budoucna jsme si povídali s docentkou Lenkou Pítrovou a doktorem Michalem Říhou, kteří Letní školu organizují. …