Vnitřní předpisy a opatření

Struktura předpisů a opatření

Organizaci a činnost fakulty jako součásti veřejné vysoké školy upravují tyto předpisy a opatření:

  1. zákon o vysokých školách a další související a prováděcí právní předpisy,
  2. vnitřní předpisy univerzity a opatření rektora vydávaná na jejich základě,
  3. vnitřní předpisy fakulty a opatření děkana vydávaná na jejich základě.

VNITŘNÍ PŘEDPISY UK

OPATŘENÍ REKTORA