Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení

Agenda zahraničního oddělení

a) zajišťuje studentskou mobilitu včetně organizace výběrových řízení, a to

 • v rámci programu Erasmus+ včetně Swiss European Mobility Programme a programu
  na podporu mobilit s Velkou Británií praktických stáží Erasmus+
  a krátkodobých mobilit Erasmus+ a Erasmus+ Blended Intensive Programmes
 • mimo program Erasmus+ na základě meziuniverzitních, mezifakultních a mezivládních dohod,
  na základě vzdělávacích projektů 4EU+, na základě mobility freemover studentů
  a mobility doktorandů v rámci stipendií

b) zajišťuje zaměstnaneckou mobilitu zejména

 • vykonává agendu cestovních příkazů pro zahraniční pracovní cesty
 • organizuje výběrová řízení na zaměstnanecké mobility v programu Erasmus+
 • zajišťuje přijetí zahraničních návštěv na fakultě a poskytuje administrativní podporu
  zahraničním akademikům během jejich pobytu na fakultě

c) podílí se na zajištění programu British Law Centre Diploma
in English Law and Practical Legal Skills

d) administrativně zajišťuje výuku v programu Czech Legal System in European Context

e) vykonává administrativní podporu při

 • účasti studentů fakulty na zahraničních moot-courtech,
 • organizaci zahraničních letních škol na fakultě,
 • organizaci mezinárodních vědeckých a studentských akcí,

f) spravuje peněžní prostředky účelově určené na zahraniční aktivity fakulty

g) vykonává roli kontaktního místa pro oblast zahraniční
spolupráce ve vztahu k rektorátu

h) administruje české a anglické programy LL.M.
ve spolupráci s garanty specializací a jednotlivými vyučujícími