Studijní oddělení

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Studijní oddělení naleznete v přízemí v pravé části budovy (řeka) na Právnické fakultě, nám. Curieových 901/7, Praha 1.

Budova PF UK zůstává pro veřejnost i pro studenty uzavřena.

Podatelna je v provozu od pondělí do čtvrtka vždy od 9 do 12 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Jen po předchozí emailové domluvě s příslušným referentem/referentkou

Mimo emailem domluvené návštěvy nejsou v budově PF UK referentky a referenti přítomni. S příslušnými referenty komunikujte výhradně emailem.

Další viz https://www.prf.cuni.cz/aktuality/sdeleni-dekana-v-souvislosti-s-vyhlasenim-celostatni-karanteny

 

Pokud Vaše referentka nebude přítomna, potvrzení o studiu a kupón Vám vydá kterákoliv její kolegyně.

Studijní oddělení prosím navštěvujte pouze v úředních hodinách. Ani jedna referentka nemůže současně obsluhovat, vyřizovat telefony, odpovídat na e-maily a vést administrativu. V závažných případech se na návštěvách se svou referentkou vždy předem domluvte. Veškerá podání ve studijních záležitostech předávejte prostřednictvím podatelny PF UK.

Vedoucí studijní oddělení

Referát magisterského studia

Referát doktorského studia a stipendií

Referát přijímacího řízení Mgr. a poplatků za studium

REFERÁT NOSTRIFIKACE, MATRIKA A SJP – REFERÁT RIGORÓZNÍHO ŘÍZEN

Aktuality