Oddělení informačních technologií

Oddělení informačních technologií

AGENDA Oddělení informačních technologií

a) správa a zajištění softwarové podpory, a to

 • správa datové sítě a její ochranu před útoky z internetu
 • správa síťového operačního systému Micro Focus
  včetně systému konfigurace koncových stanic Micro Focus Zenworks
 • správa bezdrátové sítě zapojené do mezinárodního projektu eduroam
  a dalších konferenčních sítí
 • správa fakultního YouTube kanálu, podporu MS Teams a Zoom při výuce,
  zkoušení, zasedáních a konferencích
 • správa úřední desky
 • instalace a konfiguraci právních informačních systémů
 • provozování systému na zpoplatnění tisku a kopírování
 • provozování systému na kontrolu vstupů do budovy
 • správa kamerového systému
 • správa vyvolávacího systému studijního oddělení
 • konfigurace kopírovacích strojů a tiskáren
 • dohled nad systémy osvětlení a zabezpečení budovy
 • správa telefonní ústředny a telefonů
 • konfigurace Studijního informačního systému včetně hlášení chyb,
  řešení problémů a návrhů na zlepšení
 • správa, konfiguraci a podporu pro fakultní Moodle
 • konfigurace systémů pro evidenci osob a majetku a instalaci certifikátů
 • technická správa internetových stránek fakulty, knihovny, newsletteru
  a dalších projektových a konferenčních stránek
 • zálohování dat uživatelů
 • zajištění přijímacího řízení po technické stránce

b) správu a zajištění technického vybavení, a to

 • obměna technického vybavení včetně součinnosti při výběru dodavatele
 • správa pracovních stanic a notebooků
 • správa multimediálních místností a techniky
 • správa kamer pro nahrávání nebo streamování přednášek a konferencí

c) správa natáčecího studia

d) tiskařské služby

e) organizace služeb v počítačových učebnách

 

POTŘEBUJETE PORADIT?

Potřebujete-li poradit se studijním informačním systémem, moodlem, distanční výukou či dalšími službami nebo nemáte toner, nelze zapnout počítač, netiskne tiskárna, pište na email itpodpora@prf.cuni.cz.