Program CŽV

Program celoživotního vzdělávání

Tento dvousemestrální zájmový program celoživotního vzdělávání je uskutečňován v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a je určen pro neúspěšné uchazeče, kteří si podali přihlášku do tohoto magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a jeho náplň odpovídá studijním předmětům doporučeným pro první ročník tohoto studijního programu. O zařazení do programu rozhoduje děkan fakulty podle výsledků přijímacího řízení do magisterského studia. Program je realizován za úplatu. Účastníci programu celoživotního vzdělávání nemají status studenta vysoké školy. Úspěšní absolventi programu mají možnost žádat o přijetí do řádného studia s prominutím nutnosti znovu absolvovat Národní srovnávací zkoušky a následně požádat o uznání splnění kontrol studia předmětů absolvovaných v rámci programu celoživotního vzdělávání.