Oddělení strategického rozvoje

Oddělení strategického rozvoje

Oddělení strategického rozvoje v současné době pracuje na nové podobě webové prezentace oblastí, které spadají do jeho agendy, a to za současného požadavku ze strany fakulty zachovat stávající vizuální identitu i zavedený způsob sdílení informací, nicméně zároveň umožnit vedení debaty nad tématy, kde by mohly názory ostatních fakultu posunout vpřed.