Magisterské studium (Mgr.)

Magisterské studium (Mgr.)

Na Právnické fakultě UK lze studovat POUZE pětiletý (nedělený) studijní program Právo a právní věda v prezenční formě.

Bakalářské programy na PF UK nejsou.


Všechny listinné dokumenty v rámci přijímacího řízení (maturitní vysvědčení, jazykový certifikát) uchazeč podává na adresu: 

Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7 116 40 Praha 1

  • nebo osobně v podatelně fakulty – před návštěvou podatelny je nezbytné ověřit její úřední hodiny https://www.prf.cuni.cz/fakulta/kontakt
  • nebo prostřednictvím datové schránky, jejímž vlastníkem je uchazeč/ka jako fyzická osoba - identifikátor datové schránky Univerzity Karlovy: piyj9b4

Informace o tom, zda byla na fakultu doručena zásilka s dokumenty pro přijímací řízení (maturitní vysvědčení, jazykový certifikát) a případné přidělení bonifikace není možné z kapacitních důvodů sdělovat. 

Přidělení bonifikace zjistí uchazeč po zveřejnění výsledků přijímacího řízení 13. 6. 2024 ve svém profilu. 

Případné nesrovnalosti či pozdní doručení dokumentů lze vyřešit po 15. 6. 2024.

Děkujeme za pochopení. 

Představení studijního programu

Potřebujete poradit?

Napište na prijimacky@prf.cuni.cz.

Aktuality