Podpora a pomoc

Podpora a pomoc

Setkáte-li se během svého studia nebo práce s emočně náročnou situací, nevhodným chováním (ze strany studentů, vyučujících či zaměstnanců fakulty),
diskriminací nebo s jakýmkoliv jiným problematickým jednáním, neváhejte využít následující pomoci. Každá situace má řešení.

Obraťte se na Mgr. Evu Hrubou, ombudsmanku fakulty,
email: ombudsmanka@prf.cuni.cz, tel. č.: 724 769 929.

Využijte zdarma pomoci psychologické poradny, vždy každé úterý, středu
na základě předchozího objednání na emailu: poradna.utery@prf.cuni.cz, poradna.streda@prf.cuni.czporadna.ctvrtek@prf.cuni.cz.

K podpoře studentů je určena také terapeutická skupina, a to každé pondělí od 17:30 v místnosti č. 015. Na skupinu je nutné se předem přihlásit, více info zde

Podněty na nevhodné chování, dotazy nebo připomínky ke studiu nebo organizačním záležitostem fakulty můžete zasílat (i anonymně) také přes zabezpečenou platformu Nenech to být, a to děkanovi fakulty, proděkance pro studijní záležitosti, zástupcům akademického senátu nebo ombudsmance.

Nevíte-li si rady se studiem, využijte také zdarma úterní kariérní poradnu, email: kariera.poradna@prf.cuni.cz.

Studenti se specifickými zdravotními obtížemi se mohou obracet na JUDr. Lucii Širokou, email: sirokal@prf.cuni.cz.


Pomoc studentům i zaměstnancům Univerzity Karlovy je nabízena také Centrem Karolina, kde lze využít služeb psychologické, psychiatrické, kariérní, právní, sociálně-ekonomické poradny, ale také koučování, rozvoj studijních kompetencí nácvik relaxačních technik, základy mindfulness.

Od ledna 2023 se bude možné obrátit také ombudsmanku Univerzity Karlovy. Jste-li svědkem nebo obětí sexuálního obtěžování a z jakéhokoliv důvodu nechcete věc řešit na fakultě, můžete kontaktovat Mgr. Blanku Štefaničovou na emailu: obtezovani@ruk.cuni.cz.


Duševnímu zdraví, osvětě a prevenci se věnují spolky V jednom kole a Mater nostra. Spory nebo konfliktní situace Vám může pomoci vyřešit smírnou cestou také Mediační klinika realizovaná spolkem Studentská mediace Praha.

Další tipy na odbornou pomoc a důležité kontakty najdete například na stránkách organizace Nevypusť duši či na webu Opatruj se, který byl připraven odborníky z Národního ústavu duševního zdraví.

 

Jak byste chtěli dál rozvíjet fakultu nejen v oblasti well-being?
Napište nám, prosím, konkrétní náměty. Informace budou dostupné děkanovi a proděkance pro rozvoj fakulty