Katedra pracovního práva a PSZ

Katedra pracovního práva a PSZ

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení zajišťuje prostřednictvím předmětů společného základu Pracovní právo a Právo sociálního zabezpečení výuku tzv. sociálního práva. Ve výuce je věnována podrobná pozornost jak národní právní úpravě a historickým konsekvencím, tak mezinárodním aspektům a právu Evropské unie. 

Facebook katedry

Další informace k výuce

Vedle jmenovaných předmětů společného základu nabízí katedra širokou škálu souvisejících povinně volitelných a volitelných předmětů dále rozvíjejících otázky sociologické, historické a mezinárodněprávní aspekty, stejně tak jako na aspekty aplikační praxe.
Katedra taktéž garantuje doktorský studijní program Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, v rámci rigorózního řízení se jedná o tematický okruh Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.