Magisterské studium

Magisterské studium

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v modulu Nastavení - Informace.

Vzory - šablony pro diplomové práce

Vzory - šablony pro diplomové práce

Diplomový úkol pdf a doc 

Vzor diplomové práce pdf a doc

Vzor - posudek vedoucího práce pdf a doc

Vzor - oponentský posudek pdf a doc

 

Aktuality