Katedra národního hospodářství

Katedra národního hospodářství

Katedra národního hospodářství zajišťuje výuku, jejímž cílem je seznámit s ekonomickými a hospodářsko-politickými pojmy, principy a nástroji nutnými k pochopení a analýze jevů, vývojových trendů a institucí současné národní i globální ekonomiky. Zvýšená pozornost je věnována institucionálnímu a regulatornímu rámci národního i mezinárodního hospodářství a jeho dopadu na ekonomickou výkonnost a efektivitu.

Facebook katedry

Další informace k výuce

Vedle svého základního kurzu (Teorie národního hospodářství) a výběrových předmětů, věnovaných makro i mikroekonomickým tématům, se katedra podílí na kurzech vyučovaných v programu Erasmus a kurzech Juridika.