Katedra finančního práva a FV

Katedra finančního práva a finanční vědy

Katedra finančního práva a finanční vědy zajišťuje v rámci magisterského studijního programu výuku povinných předmětů Finanční právo I a II a řady dalších volitelných předmětů z oblasti finančního práva a finanční vědy (např. Bankovní právo, Pojišťovací právo, Daňové právo procesní, Rozpočtové právo, Finanční věda a daňová teorie, Účetnictví pro právníky aj.). Katedra také garantuje doktorský studijní obor „Finanční právo a finanční věda“, v rámci rigorózního řízení se pak jedná o tematický okruh Finanční právo. Katedra dále pravidelně pořádá semináře určené pro odbornou veřejnost na aktuální témata.

Facebook katedry

Další informace k výuce

Katedra také garantuje doktorský studijní obor „Finanční právo a finanční věda“, v rámci rigorózního řízení se pak jedná o tematický okruh Finanční právo.