Oddělení výstavby a investic

Oddělení výstavby a investic

 Oddělení výstavby a investic je podřízeno tajemníkovi fakulty.

Oddělení výstavby a investic vykonává tyto činnosti:

  • přípravu a tvorbu plánů/podkladů k investičním akcím (projektům) jako jsou přehledy, investiční záměry, analýzy, rozpočty akcí, návrhy studií, průběžné a závěrečné vyhodnocení investičních záměrů akce,
  • zajištění technických podkladů k investičním akcím a jejich kontrola jako jsou studie, průzkumy, audity, pasportizace, projektové dokumentace, stavební povolení, výkazy výměr, harmonogramy akce,
  • ověřování potřeb technologií a konstrukcí/místností objektu, a to jak po technické stránce a charakteru, tak po stránce potřeb ze stran účelu užívání objektu,
  • dohled nad realizací stavebně investičních akcí a komunikace s příslušnými dodavateli a externími partnery, a to nejen po stavebně-technické stránce, ale i po administrativní,
  • komunikace se stavebním úřadem a dotčenými úřady státní správy,

 

Spolupracuje s:

  • oddělením provozu v oblasti zajištění správného technického stavu a provozu objetu, dále při sběru požadavků na stavebně technologické obnovy s následnou realizací,
  • oddělením strategického rozvoje v oblastech přípravy a realizace strategie fakulty a revitalizace,
  • při realizaci investičních a neinvestičních akcí a projektů s ostatními odděleními děkanátu a relevantními odbory rektorátu,
  • proděkankou pro rozvoj fakulty a tajemníkem v rámci přípravy a realizace investičních akcí.