Jak postupovat

Jak postupovat

V rámci doktorských studijních programů jak prezenční, tak kombinované formy je zahraniční pobyt zpravidla jednou ze studijních povinností. Nabízí se řada možností: lze naplánovat dlouhodobější studijně-výzkumné pobyty v rámci programu Erasmus+, meziuniverzitních nebo mezifakultních dohod nebo krátkodobé výjezdy za účelem konzultací, účasti na konferencích a sběru materiálů, které lze financovat ze zdrojů grantových projektů (GAUK, GAČR, SVV, UNCE, Cooperatio) nebo lze požádat o stipendium z Fondu mobility UK či z prostředků na podporu krátkodobých výjezdů doktorandů PF UK.

Destinaci své cesty vybírejte ze seznamu partnerských univerzit nebo se podívejte na interaktivní mapu. Zahraniční pobyty doktorandů mohou být v délce trvání několika dní až jednoho akademického roku. Zvolený zahraniční pobyt by měl odpovídat vašemu Individuálnímu studijnímu plánu (ISP). Doporučujeme plánovanou cestu vždy konzultovat se školitelem (obvykle je v rámci výběrových řízení na jednotlivé formy zahraničních mobilit vyžadováno v případě doktorandů doložení souhlasu školitele).

TIP

Po návratu nezapomeňte výjezd zanést do evidence svých doktorandských aktivit v SIS.