Katedra evropského práva

Katedra evropského práva

Katedra evropského práva zajišťuje výuku vývoje evropské integrace, vztahu práva EU k právu vnitrostátnímu a mezinárodnímu, jakož i výuku o pramenech a systému unijního práva. 

Facebook katedry

Další informace k výuce

  • Jedním ze základních stavebních kamenů práva EU je právo institucionální, které v kurzu zaujímá klíčovou pasáž v prvním semestru výuky. 
  • Druhý semestr přednášek se soustřeďuje na hmotněprávní matérii a na unijní soudnictví. Hmotněprávní matérie je rozdělena na dva okruhy: na okruh právních vztahů založených na ekonomickém prvku, což jsou hlavně vnitřní trh, hospodářská soutěž a hospodářská a měnová unie; dále na pojednání o právních vztazích, založených na občanském prvku, které zahrnují nejen pojmy a instituty jako je občanství Evropské unie, ale též oblast základních práv a svobod, nebo dynamicky se rozvíjející agendu prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
  • Katedra také garantuje doktorský studijní program evropského práva v češtině a v angličtině a zajišťuje rigorózní zkoušky pro obor evropské právo.