REVITALIZACE FAKULTY

REVITALIZACE FAKULTY

Naše fakulta je nejen prestižním vzdělávacím institutem plným vyučujících s obrovskými odbornými zkušenostmi, nadějných studentů a studentek a spolupracujícího podpůrného aparátu, ale disponuje také krásnou památkově chráněnou budovou. A protože se blíží výročí sta let jejího otevření, rozhodlo se vedení fakulty uskutečnit revitalizaci vnitřku i vnějšku budovy. Půjde o víceletý, postupně realizovaný projekt.

Naše vize jasná: vytvořit moderní prostory k formálnímu i neformálnímu setkávání studujících, vyučujících i zaměstnanců fakulty. Takto chceme navrhnout a provést interiérové a exteriérové úpravy, a to včetně instalace umělecké výzdoby, případných dílčích stavebních úprav veřejných prostor PF UK a doplnění stromů, květin, keřů či zatravněných ploch. Chceme zkombinovat špičkovou architekturu, kterou se naše fakulta může právem pyšnit, s uživatelsky přívětivým a komfortním vnitřním prostředím, které bude zároveň environmentálně šetrné a udržitelné. Chceme, aby se naše fakulta stala i v této oblasti co nejlepším místem ke studiu, výuce i bádání.

V této sekci se proto budeme věnovat celkové koncepci změn, které by fakulta chtěla výhledově učinit, a to v časovém horizontu rámovaném stoletým výročím otevření budovy.

Se samotnými faktickými změnami tedy začínáme důsledně, byť zdánlivě pomalu. A není to jen otázka shody na jednotné koncepci, zachované vizuální identitě či stěžejních prvků „zelené fakulty“. Úpravy, které by si budova a související exteriéry bezpochyby zasloužily, mohou být (a pravděpodobně i budou) finančně velmi náročné. I proto se revitalizace bude uskutečňovat po etapách. Je jasné, že práce musejí být určitým způsobem prioritizovány, podle naléhavosti úprav i podle dostupnosti finančních prostředků, resp. finanční prostředky budou v závislosti na dané prioritizaci sháněny z veřejných dotačních programů i v rámci fundraisingové činnosti fakulty.

Těšíme se, že budeme postupně budovat novou tvář fakulty. První na řadě bude přeměna prostoru bývalého knihkupectví v relaxační zónu s kavárnou, naplánovaná na období červenec až září roku 2023, v dalších letech chceme revitalizovat chodby budovy, terasy v 1. a 4. patře, venkovní travnatý prostor před budovou, ke zvážení je i možnost zastřešení dvora na úrovni přízemí.

První fází revitalizace fakulty změny teprve začínají, a my velmi oceníme Vaši účast v koncepční rovině. Je to skvělá příležitost, jak zapojit do procesu přeměny interiéru i exteriéru fakulty Vás: její vyučující, studující a zaměstnance. Řadu podnětů od vás již máme a nezapomínáme na ně, za další budeme rádi. Podělte se s námi o nápady, které přispějí k tomu, že bude naše škola moderním místem, kde se všem bude dobře vyučovat, studovat i pracovat, a které bude respektovat udržitelný rozvoj.


 

Máte nápady na revitalizaci fakulty?
Napište nám, prosím, konkrétní náměty.