UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Přestože vědecká obec nabádá k udržitelnému způsobu života již několik dekád, byl tento apel dlouho vnímán spíše na úrovni osobního rozhodnutí každého z nás. Dlouhodobě se však ukazuje, že přístup v této individuální rovině není dostatečně razantní, aby negativní dopad efektivně zvrátil. Proto v posledních letech přijímají strategii udržitelného a zodpovědného přístupu i mnohé veřejné instituce a Univerzita Karlova v tomto směru nezůstává pozadu.

Připojila se k projektu OSN 2015-2030 Sustainable Develqopment Goals (SDGs), jehož podstatou je naplnění sedmnácti cílů udržitelného rozvoje. Tyto cíle byly přijaty v září roku 2015 na summitu OSN v rámci tzv. Agendy 2030 „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“ a jejich záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

 


 

UK vyhlašuje studentskou grantovou soutěž 2024 na podporu udržitelného rozvoje. Granty jsou určeny na studentské aktivity a projekty, jejichž záměrem je přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje v prostředí UK. Výzva navazuje na připravovanou Strategii udržitelného rozvoje UK.


Jaké projekty mají šanci uspět?

Takové, které budou zaměřeny na inovace v v rámci studentského života, fakultního či akademického prostředí i naplňování třetí role univerzity. Možnými oblastmi projektů jsou například:

  • nový udržitelný prvek ve studentském prostředí (např. komunitní zahrádka, inovovaný systém třídění odpadu na kolejích)
  • vzdělávací aktivita pro studující UK, pro žáky/žákyně SŠ/ZŠ/MŠ či širokou veřejnost (např. cyklus přednášek, prototyp hry či edukačního programu, mobilní aplikace)
  • osvětová kampaň využitelná v univerzitním nebo veřejném prostoru (např. videa se základními praktickými návody k udržitelnému životu)
  • aj.

Jaké projekty naopak podpořeny nebudou?
Granty nejsou určeny na navyšování provozních rozpočtů fakultních aktivit. Nelze je také využít pro investiční nákupy v rámci UK. Nejedná se o podporu vědecko-výzkumné činnosti. 

Jedná se o jednorázový příspěvek formou účelového stipendia, jehož opakování není možné nárokovat. 

Termín pro podání přihlášek je 30. 4. 2024 prostřednictvím tohoto formuláře.  

Jeden projekt může požadovat částku maximálně 60 tisíc Kč.

Realizace projektu musí být dokončena do 12. 12. 2024. Do stejného data musí být odevzdána závěrečná zpráva na předepsaném formuláři.

Přihlásit se mohou studenti a studentky UK libovolného studijního programu a typu studia (Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.).


Blíže ZDE

​​