Příprava a realizace projektů

Příprava a realizace projektů

Máte-li v úmyslu podat projektovou žádost a realizovat projekt, případně požádat o pomoc s jeho přípravou, obraťte se na Oddělení strategického rozvoje.

V souvislosti s chystanými projekty jsme připravili formulář pro všechny zájemce o podávání projektových žádostí, jehož vyplnění je nezbytné pro zajištění informovanosti fakulty o projektových plánech a připravenosti našeho oddělení poskytnout při přípravě a realizaci projektu součinnost. Vstupní formulář projektového záměru s Vámi vyplníme. 

V nejbližší době bude na tuto stránku umístěn Procesní manuál, který Vám usnadní orientaci při přípravě a realizaci strukturálních a investičních projektů.

Bližší informace o aktuálně realizovaných projektech naleznete na záložce Strukturální a investiční projekty.