Pravidla pro organizaci studia na PF UK

Pravidla pro organizaci studia na PF UK

aktuální znění: VI. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK
platnost: 17. března 2023
účinnost: 1. října 2023
neoficiální předklad do anglického jazyka: The sixth consolidated text of the Rules of Study of the Faculty of Law of Charles University

Pracovní znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK pro jednotlivé studijní plány (neoficiální znění vyplývající z jednotlivých novel a jejich přechodných ustanovení):
POS pro HPRAVO5
POS pro HPRAVO17
POS pro HPRAVO20
POS pro HPRAVO23

 původní znění: Pravidla pro organizaci studia na PF UK
 platnost: 2. června 2017
 účinnost: 1. října 2017

 1. změna: první novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK
 platnost: 15. června 2018
 účinnost: 1. října 2018 a 1. října 2019
I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK (účinnost od 1. října 2018)
I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK (účinnost od 1. října 2019)
I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK s vyznačením změn

 2. změna: druhá novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK
 platnost: 14. prosince 2018
 účinnost: 1. ledna 2019
II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK (účinnost od 1. ledna 2019)
II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK (účinnost od 1. října 2019)
II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK s vyznačením změn

 3. změna: třetí novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK
 platnost: 21. června 2019
 účinnost: 1. října 2019 a 1. října 2020
III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK (účinnost od 1. října 2019)
III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK (účinnost od 1. října 2020)
III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK s vyznačením změn (účinnost od 1. října 2019)
III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK s vyznačením změn (účinnost od 1. října 2020) 

 4. změna: čtvrtá novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK
 platnost: 29. listopadu 2019
 účinnost: 1. ledna 2020 a 1. října 2020
IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK (účinnost od 1. ledna 2020)
IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK (účinnost od 1. října 2020)
IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK s vyznačením změn (účinnost od 1. ledna 2020)
IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK s vyznačením změn (účinnost od 1. října 2020)
Důvodová zpráva 4. novely

    5. změna: pátá novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK
 platnost: 20. listopadu 2020
 účinnost: 1. ledna 2021
V. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK
V. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK s vyznačením změn
Důvodová zpráva 5. novely

   6. změna: šestá novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK
 platnost: 17. března 2023
 účinnost: 1. října 2023
VI. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK
VI. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK s vyznačením změn
Důvodová zpráva 6. novely  

    7. změna: sedmá novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK
 platnost: 21. června 2024
 účinnost: 1. října 2024
VII. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK
VII. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK s vyznačením změn
Důvodová zpráva 7. novely  

Předchozí předpis

 původní znění: Pravidla pro organizaci studia na PF UK v Praze
 platnost: 2. června 2006
 účinnost: 7. června 2006 a 1. října 2006

 1. změna: 1. změna
 platnost: 18. ledna 2008
 účinnost: 18. ledna 2008
I. úplné pracovní znění

 2. změna: 2. změna
 platnost: 28. května 2010
 účinnost: 28. května 2010
II. úplné pracovní znění

 3. změna: 3. změna
 platnost: 20. května 2011
 účinnost: 29. srpna 2011
III. úplné pracovní znění

 4. změna: 4. změna
 platnost: 8. června 2012
 účinnost: 8. června 2012
IV. úplné pracovní znění

 5. změna: 5. změna
 platnost: 24. května 2013
 účinnost: 1. října 2013
V. úplné pracovní znění

 6. změna: 6. změna
 platnost: 21. listopadu 2011
 účinnost: 21. listopadu 2011
 VI. úplné pracovní znění

 7. změna: 7. změna
 platnost: 26. června 2015
 účinnost: 1. října 2015 a 1. června 2016
VII. úplné pracovní znění