Statut PF UK

Statut PF UK

aktuální znění III. úplné znění Statutu PF UK
platnost: 24. června 2022
účinnost: 1. října 2022 
neoficiální překlad do anglického jazyka: The third consolidated text of the Constitution of the Faculty of Law of Charles University

 původní znění: Statut PF UK
 platnost 2. června 2017
 účinnost: 2. června 2017

 1. změna: první novela Statutu PF UK
 platnost: 15. června 2018
 účinnost: 1. října 2018
I. úplné znění Statutu PF UK
I. úplné znění Statutu PF UK s vyznačením změn

 2. změna: druhá novela Statutu PF UK
 platnost: 21. června 2019
 účinnost: 1. října 2019
II. úplné znění Statutu PF UK
II. úplné znění Statutu PF UK s vyznačením změn    
 
 3. změna: třetí novela Statutu PF UK
 platnost: 24. června 2022
 účinnost: 1. října 2022
III. úplné znění Statutu PF UK
III. úplné znění Statutu PF UK s vyznačením změn     

Předchozí předpisy

původní znění: Statut PF UK
platnost: 11. června 1999
účinnost: 1. října 1999

 1. změna: 1. změna
 platnost: 20. října 2000
 účinnost: 1. listopadu 2000
I. úplné pracovní znění ze dne 21. 2. 2014

 2. změna: 2. změna
 platnost: 20. října 2000
 účinnost: 1. dubna 2001
II. úplné pracovní znění ze dne 21. 2. 2014

 3. změna: 3. změna
 platnost: 30. listopadu 2001
 účinnost: 1. ledna 2002
III. úplné pracovní znění ze dne 21. 2. 2014

 4. změna: 4. změna
 platnost: 2. června 2006
 účinnost: 2. června 2006
IV. úplné pracovní znění ze dne 21. 2. 2014

 5. změna: 5. změna
 platnost: 12. října 2007
 účinnost: 1. listopadu 2007
V. úplné pracovní znění ze dne 21. 2. 2014

 6. změna: 6. změna
 platnost: 10. října 2008
 účinnost: 1. listopadu 2008
VI. úplné pracovní znění ze dne 21. 2. 2014

 7. změna: 7. změna
 platnost: 6. prosince 2013
 účinnost: 1. února 2014
VII. úplné pracovní znění ze dne 21. 2. 2014

 8. změna: 8. změna
 platnost: 6. června 2014
 účinnost: 6. června 2014
VIII. úplné pracovní znění ze dne 4. 12. 2014