Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK

Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK

aktuální znění: I. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
platnost: 15. června 2018
účinnost: 1. října 2018
neoficiální znění v anglickém jazyce: Rules for Awarding Scholarships and Bursaries at the Faculty of Law of Charles University

 původní znění: Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK
 platnost:  2. června 2017
 účinnost: 1. října 2017

 1. změna: první novela Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
 platnost: 15. června 2018
 účinnost: 1. října 2018
I. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
I. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK s vyznačením změn  

Formuláře žádostí o stipendia jsou k dispozici zde.

Předchozí předpisy

 původní znění: Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK
 platnost: 15. května 2015
 účinnost: 15. května 2015

 původní znění: Pravidla pro přiznávání stipendií
 platnost: 26. ledna 2007
 účinnost: 31. ledna 2007