Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK

Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK

aktuální znění: III. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
platnost: 13. května 2022
účinnost: 14. května 2022
neoficiální předklad do anglického jazyka: The third consolidated text of the Rules for Awarding Scholarships and Bursaries at the Faculty og Law of Charles University

 původní znění: Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK
 platnost:  2. června 2017
 účinnost: 1. října 2017

 1. změna: první novela Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
 platnost: 15. června 2018
 účinnost: 1. října 2018
I. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
I. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK s vyznačením změn

 2. změna: druhá novela Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
 platnost: 30. dubna 2021
 účinnost: 1. května 2021
II. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
II. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK s vyznačením změn  

 3. změna: třetí novela Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
 platnost: 13. května 2022
 účinnost: 14. května 2022
III. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
III. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK s vyznačením změn  

Formuláře žádostí o stipendia jsou k dispozici zde.

Předchozí předpisy

 původní znění: Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK
 platnost: 15. května 2015
 účinnost: 15. května 2015

 původní znění: Pravidla pro přiznávání stipendií
 platnost: 26. ledna 2007
 účinnost: 31. ledna 2007