Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia

Celouniverzitní předpis

  


Fakultní předpis

(naskenovaný originál s podpisyEnglish version)
schváleno AS PF UK: 25. 5. 2017
schváleno AS UK (platnost od): 2. 6. 2017
účinnost od: 1. 10. 2017

 

schváleno AS PF UK: 26. 4. 2018
schváleno AS UK (platnost od): 15. 6. 2018
účinnost od: 1. 10. 2018, část od 1. 10. 2019
1. úplné znění účinné od 1. 10. 2018
1. úplné znění účinné od 1. 10. 2019

 

         schváleno AS PF UK: 13. 12. 2018
          schváleno AS UK (platnost od): 14. 12. 2018
          účinnost od: 1. 1. 2019
          2. úplné znění účinné od 1. 1. 2019 
          2. úplné znění účinné od 1. 10. 2019 

 

schváleno AS PF UK: 25. 4. 2019
schváleno AS UK (platnost od): 21. 6. 2019
účinnost od: 1. 10. 2019 a 1. 10. 2020
3. úplné znění účinné od 1. 10. 2019 (s vyznačením změn)
3. úplné znění účinné od 1. 10. 2020 (s vyznačením změn

Third amendment of the Rules of Study at the Faculty of Law of Charles University

schváleno AS PF UK: 31. 10. 2019
schváleno AS UK (platnost od): 29. 11. 2019
účinnost od: 1. 1. 2020 a 1. 10. 2020
4. úplné znění účinné od 1. 1. 2020 (s vyznačením změn)
4. úplné znění účinné od 1. 10 2020 (s vyznačením změn provedených 4. změnou)
4. úplné znění účinné od 1. 10. 2020 (s vyznačením změn provedených 3. i 4. změnou)
Důvodová zpráva 4. novely

 

 

 


Zrušené předpisy

aktuální znění: VII. úplné pracovní znění
účinnost od: 1. 10. 2015
účinnost do: 30. 9. 2017

schváleno AS PF UK: 4. 5. 2006
schváleno AS UK (platnost od): 2. 6. 2006
účinnost od: 7. 6. 2006, část od 1. 10. 2006
 


Neaktuální předpisy

1  Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 7. 6. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.