Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia

Celouniverzitní předpis

Fakultní předpis

schváleno AS PF UK: 25. 5. 2017; 
schváleno AS UK (platnost od): 2. 6. 2017; 
účinnost od: 1. 10. 2017

   4. změna4. změna

   schváleno AS PF UK: 31. 10. 2019
   schváleno AS UK (platnost od): 29. 11. 2019
   účinnost od: 1. 1. 2020 a 1. 10. 2020
   4. úplné znění účinné od 1. 1. 2020 (s vyznačením změn)
   4. úplné znění účinné od 1. 10 2020 (s vyznačením změn provedených 4. změnou)
   4. úplné znění účinné od 1. 10. 2020 (s vyznačením změn provedených 3. i 4. změnou)
   Důvodová zpráva 4. novely

   3. změna3. změna
   schváleno AS PF UK: 25. 4. 2019
   schváleno AS UK (platnost od): 21. 6. 2019
   účinnost od: 1. 10. 2019 a 1. 10. 2020
   3. úplné znění účinné od 1. 10. 2019 (s vyznačením změn)
   3. úplné znění účinné od 1. 10. 2020 (s vyznačením změn)
   Third amendment of the Rules of Study at the Faculty of Law of Charles University

   2. změna2. změna
   schváleno AS PF UK: 13. 12. 2018
   schváleno AS UK (platnost od): 14. 12. 2018
   účinnost od: 1. 1. 2019
   2. úplné znění účinné od 1. 1. 2019 
   2. úplné znění účinné od 1. 10. 2019 

   1. změna1. změna
   schváleno AS PF UK: 26. 4. 2018
   schváleno AS UK (platnost od): 15. 6. 2018
   účinnost od: 1. 10. 2018, část od 1. 10. 2019
   1. úplné znění účinné od 1. 10. 2018
   1. úplné znění účinné od 1. 10. 2019

 

Zrušené předpisy

   Pravidla pro organizaci studia na PF UK
   aktuální znění: VII. úplné pracovní znění
   účinnost od: 1. 10. 2015
   účinnost do: 30. 9. 2017

   Pravidla pro organizaci studia na PF UK
   schváleno AS PF UK: 4. 5. 2006
   schváleno AS UK (platnost od): 2. 6. 2006
   účinnost od: 7. 6. 2006, část od 1. 10. 2006

Neaktuální předpisy

   Studijní a zkušební řád PF UK¹
   5. úplné pracovní znění
   účinnost od: 1. 10. 2005

   ¹  Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 7. 6. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.