Studijní a zkušební řád

Celouniverzitní předpis

  


Fakultní předpis (účinný od 1. 10. 2017)


Předchozí znění

aktuální znění: VII. úplné pracovní znění
účinnost od: 1. 10. 2015
účinnost do: 30. 9. 2017

schváleno AS PF UK: 4. 5. 2006
schváleno AS UK (platnost od): 2. 6. 2006
účinnost od: 7. 6. 20061
 


Neaktuální předpisy

1  Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.
2  Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 7. 6. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111