Závěrečné práce

Závěrečné práce

Přihlašování na vypsaná témata diplomových prací.

Zápis témat diplomových prací probíhá elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Studium, s výjimkou individuálních témat diplomových prací, a to v souladu s opatřením děkana č. 17/2017.

Návod jak postupovat při elektronickém přihlašování k vypsaným tématům diplomových prací v Informačním systému Studium.
 

 

Návod jak si odhlásit vybrané téma diplomové práce a následné přihlášení na jiné téma ve Studijním informačním systému. Lze jen v období zápisu dokud nedojde k potvrzení tématu.

Vložení elektronické verze závěrečné práce do Informačního systému

Návod jak postupovat při vkládání elektronické verze závěrečné práce do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy v Praze

 

Účastník rigorózního řízení si v případě, že mu byl v minulosti vydán průkaz studenta UK (ISIC), musí nastavit heslo pro přístup do Informačního systému na stránce https://ldap.cuni.cz. Osobní číslo nutné k aktivaci hesla zároveň slouží jako přihlašovací login. Pokud účastník  rigorózního řízení osobní číslo nemá (nestudoval dříve na UK, nebo číslo už nezná), obdrží číslo emailem spolu s potvrzením o podání přihlášky a to na adresu kterou uvedl v přihlášce. V případě, že email neobdržíte kontaktujte příslušnou referentku studijního oddělení.  Další možností je osobní návštěva výdejního centra průkazů UK. Osobní číslo je uvedeno také na průkazu externího uživatele služeb UK.

Práce se následně vkládá do informačního systému.

Student po přihlášení do informačního systému zvolí aplikaci Témata prací, následně si musí vyfiltrovat vlastní práci: Kolonka Práce zvolí "moje práce" ostatní kolonky nechá nevyplněné tj. zobrazují se tři pomlčky.

Po vyfiltrování klepne na danou práci a v menu zvolí Editace. Následně může vložit práci v sekci Přidat soubor a to jako Řešení práce. Abstrakt česky a anglicky je nutno vložit zvlášť, vše v prohledávatelném formátu PDF/A. Je-li vše v pořádku vloženo a potvrzeno (tlačítko Odevzdat práci), zobrazí se datum elektronického vložení. V případě chcete-li ještě něco upravit v elektronické verzi, je možné požádat sekretářku nebo tajemníka příslušné katedry o odemčení práce.

Návod pro uložení kvalifikační práce ve formátu PDF/A naleznete zde, nebo můžete využít návod na následujícím videu.


Dokud nebude vložena elektronická verze, není možné přijmout verzi tištěnou a zařadit ji do řízení viz. opatření děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích.

 

 

Kontrola podobnosti prací a projekt Theses.cz

Po elektronickém odevzdání práce uložené v SIS systém automaticky vygeneruje požadavek k trvalému uložení práce a její finální kontrole v systému Theses.cz. Tento požadavek automaticky ruší případný předchozí požadavek na dočasné uložení a předběžnou kontrolu.
K exportu práce označené k trvalému uložení a finální kontrole dojde v rámci hromadného exportu prací následujícího po uplynutí lhůty 7 dní od data elektronického odevzdání práce.
Hromadné exporty prací do systému Theses.cz jsou prováděné zpravidla dvakrát týdně dle možností systému Theses.cz. Výsledek kontroly je k dizpozici v SIS zpravidla do 14 dnů od odevzdání práce, a to studentovi – autorovi práce, vedoucímu práce / školiteli a oponentům. Více informací naleznete v opatření rektora UK č. 8/2011 - porovnávání textů závěrečných prací a jejich ukládání - dodatek k opatření rektora č. 6/2010.