Termíny zkoušek - přihlašování

Termíny zkoušek - přihlašování

 Zápis na termíny zkoušek v Informačním systému Studium Univerzity Karlovy (dále jen SIS) probíhá v aplikaci Termíny zkoušek - přihlašování.

 

Níže jsou popsány a s pomocí názorných videjí ilustrovány některé z činností, které jsou se zápisem na termíny zkoušek (a zápočtů) spojeny.

 

V prvním kroku před samotným zápisem doporučujeme zkontrolovat, zda máte zapsané všechny předměty, ze kterých budete konat některou z povinností (zápočet/zkoušku/klauzurní práci ap) - pro jednoduchost dále jen zkouška. To provedete v aplikaci Výsledky zkoušek - prohlížení.

Pokud jsou v tomto seznamu nějaké nesrovnalosti (například nějaké povinnosti chybí), obraťte se co nejdříve na svoji studijní referentku.

 

 

Při samotném zápisu pak prvním krokem zpravidla je nalezení termínů pro předmět(y), z kterých budete konat zkoušku.

To a všechny ostatní činnosti spojené se zápisem na zkoušku se provádí v již zmiňované aplikaci Termíny zkoušek - přihlašování.

Postup vyfiltrování daného předmětu je názorně ukázán v následujícím videu. 

Pozn. v ukázce je použito nastavení filtru pro jeden předmět z všech nesplněných předmětů, jen budoucí termíny včetně těch plných (z důvodu možnosti zapsat se do fronty - bude popsáno níže). Filtry lze libovolně upravovat dle potřeby, je však potřeba jim věnovat pozornost, jinak se může stát, že nebudete z důvodu jejich nesprávného nastavení vidět některé termíny, o které máte zájem.

 

V dalším videu jsou zobrazeny jednotlivé stavy (a jejich grafická reprezentace - ikony) termínů - za sebou v pořadí:

  1. předtermín
  2. plný termín (s možností zapsat do fronty)
  3. termín s volnou kapacitou
  4. zveřejněný termín, který ještě dle harmonogramu nemá povolen zápis

 

 V dalším videu je ukázáno, jak se zapsat do fronty na plný termín. To funguje následovně: na plný termín si nastavíte takzvané hlídání - do jakého termínu a času chcete "stát ve frontě". Po celou tuto dobu můžete být zapsáni na jiný termín pro tu samou povinnost. V momentě, kdy se uvolní místo v daném termínu se na něj automaticky přezapíšete.

Pozn. Uvolnění kapacity plného termínu a automatické zapsání prvního čekajícího ve frontě není instantní (zpoždění je většinou v řádu několika minut).

 

Následují tři videa, které nepotřebují podrobnější vysvětlení:

Zápis na volný termín

Odhlášení z termínu zkoušky

Změna termínu zkoušky

 

Přejeme úspěšné složení všech zapsaných povinností.