Zápis rozvrhu (Úvod do studia práva)

Zápis rozvrhu (Úvod do studia práva)

Níže je názorně uveden postup znázorňující volbu rozvrhu u zapsaného předmětu ve studijním informačním systému.

Na úvodní obrazovce studijního informačního systému zvolte modul "Zápis předmětů a rozvrhu"

SIS

Na záložce "Zapsané" se Vám zobrazí seznam zapsaných předmětů. Kliknutím na ikonu zobrazující kalendář přejdete k volbě rozvrhu.Zápis rozvrhu

Následně si zvolte rozvrhový lístek s volnou kapacitou a klikněte na tlačítko "Zapsat".

Volba rozvrhu

V případě úspěšného zápisu se zobrazí oznámení "Rozvrhové lístky zapsány" a příslušného předmětu ve sloupci "Rozvrh" se zobrazí zvolené rozvržení.

Úspěch