Zápis předmětů s rozvrhem

Zápis předmětů s rozvrhem

Návod jak si dopředu připravit požadované předměty a semináře pro zápis předmětů v Informačním systému Studium.

 

Návod jak si zapsat předem připravené předměty v modulu RozvrhNG v Informačním systému Studium.

 

Návod jak postupovat při přihlašování do rozvrhu v Informačním systému Studium Univerzity Karlovy.

 

Doporučení k zápisu:

 • V době přetížení systému je vhodné využít pro zápis záložku „Zápis (vlastní)“ a to buď přímo proklikem z menu nebo využitím tzv. košíku z aplikace RozvrhNG. Předpřipravený rozvrh v košíku můžete využít pro zápis předmětů, vyhnete se tak vyhledávání požadovaných předmětů v době zápisu. Zápis konkrétního předmětu z košíku je vhodné otvírat v novém okně (nebo panelu) a po zapsání přepnout zpět na okno se seznamem předmětů (stránka se nebude po každém zapsání opětovně načítat). Složité dotazy např. záložka "Zápis (studijní plán)" jsou v době vysoké zátěže příliš pomalé. Vše je možné si předem vyzkoušet na testovacím prostředí. V testovacím prostředí si můžete překontrolovat funkčnost zápisu, případné problémy pište na emailovou adresu webmaster@prf.cuni.cz .  Přihlásit se do testovacího prostředí můžete na adrese https://is.cuni.cz/teststud/index.php . Přihlašovací údaje jsou stejné jako do SIS. Data v testovacím prostředí jsou převzata ze SIS dne 1. a 15 v měsíci.
 • Využít funkce košíku v aplikaci RozvrhNG -> Menu -> Můj rozvrh -> filtr : zobrazit košík - zobrazit předměty, o které student projevil zájem - v detailu RL je vložil do košíku - tento způsob zobrazení nemá žádný vliv na zápis rozvrhového lístku. Ale je možné v detailu RL lístků v košíku použít tlačítko „Zapsat“ a vyvolat tak dialog Zápis(vlastní) k zapsání předmětu. Tlačítko „Zapsat“ se zobrazí v době kdy je povolen zápis. Pokud na něj kliknete dříve, než je povolen zápis předmětu dle harmonogramu, tak vám SIS vrátí chybové hlášení „Zápis tohoto předmětu je zakázán“. Pokud obsazené předměty zapisujete z modulu RozvrhNG systém vrátí chybovou zprávu „Nejsou k dispozici lístky povinné pro zápis, proto nebude zapsán ani předmět“.
 • Přihlaste se do SIS v dostatečném předstihu cca 10 min. V době zápisové špičky, trvá přihlášení do SIS výrazně déle.
 • Při zápisu dle harmonogramu je potřeba se řídit přesným časem. Návod jak nastavit synchronizaci času v počítači naleznete na http://podpora.nic.cz/page/544/
 • Dále si překontrolujte, zda Vám nevyprší platnost hesla do SIS, více informací naleznete zde.
 • SIS neumožní v rámci jednoho sezení (přihlášení ve webovém prohlížeči) naráz zapisovat více předmětů. Vždy musí být vyřízen Váš předchozí požadavek na zápis předmětu, který v době zápisové špičky trvá cca 15 vteřin.
 • Od LS 2022/23 se může každý student do SIS přihlásit pouze jednou. Pokud se pokusí přihlásit z jiného prohlížeče/počítače budou předchozí sezení odhlášena.
 • Z důvodu propojení SIS na externí systémy (Moodle, MS Teams) si prosím překontrolujte, zda jste zapsáni do rozvrhu přednášek u předmětů, které mají seminární výuku.

 

Další informace:

 • Zápis do rozvrhu bude ukončen v den dle harmonogramu akademického roku, po tomto datu nebude možné provádět žádné další změny. Netýká se diplomových seminářů a předmětů zakončených KLP, ty je možné si zapisovat v průběhu celého akademického roku.
 • Zdůrazňuji, že pro bezproblémový postup studiem je vhodné dodržovat doporučený studijní plán. V případě volby vlastního studijního plánu je nutné zohlednit volbu předmětů tak, aby vám jejich skladba nebránila v dalším navazujícím úseku studia a to s ohledem na požadované rekvizity u návazných předmětů.
 • Zapisovat se můžete na kterékoliv nabízené záložce (Zápis (studijní plán), Zápis (standard), Zápis (vlastní)). Jedná se pouze o různé pohledy nad předměty PFUK.
 • Na záložce „Zápis (vlastní)“, naleznete všechny vyučované předměty daného semestru. Použijte tuto volbu např. v případě, pokud předmět na ostatních záložkách uveden není a vy splňujete podmínky rekvizit u předmětu.
 • Předmět je možné si předběžně zapsat i v případě, že aktuálně nesplňujete podmínky rekvizit. Ale pokud tyto podmínky nebudete splňovat v době ukončení zápisu (naleznete v harmonogramu akademického roku na úřední desce) nebude vám předběžný zápis změněn na závazně zapsaný a tudíž nebude možné z předmětu konat povinnost. Pro kontrolu splnění rekvizit použijte dialog na záložce „Kontrola“.
 • Studenti, kteří mají přerušeno se musí před zápisem do letní semestru dostavit na studijní oddělení. Jinak SIS vrací chybovou zprávu „Nelze zjisti Váš ročník pro zápis předmětů“.
 • Chybová hláška „Není povolen zápis na tento rozvrhový lístek“ značí, že katedry zakázaly přihlašování na tyto předměty. Pokud důvod není uveden v poznámce u rozvrhového lístku, tak kontaktujte katedru.
 • Na záložce nastavení v modulu " Zápis předmětů a rozvrhu" naleznete  označení letního semestru akademického roku 2023/24 uvedeno jako "2023, letní semestr" (nejedná se tedy o kalendářní rok 2023).
 • Ochrana proti obchodování s předměty dočasně zablokuje rozvrhový lístek pro zápis, je-li naplněna kapacita a dojde k odhlášení studenta. Tato funkce je deaktivována pro první hodiny zápisu.