Nastavení hesla CAS (do IS)

Nastavení hesla CAS (do IS)

Přihlašovací údaje Centrální autentizační služby (CAS) používají uživatelé především pro přístup do Informačního systému UKa dalších aplikací provozovaných centrálně RUK, detailní popis naleznete v informacích o Centrální autentizační službě.

Přístupové údaje do CAS jsou vydávány výhradně ve Výdejních centrech průkazů nebo na stránkách CAS. Oddělení informačních technologií hesla do CAS nevydává.

Počáteční heslo do CAS obdržíte při vyzvednutí průkazu UK ve Výdejním centru průkazů. Toto heslo si musíte v dané lhůtě změnit, jinak se stane neplatné. Pokud změnu hesla neprovedete, tak můžete další počáteční heslo získat opět ve Výdejním centru průkazů. Zároveň se změnou počátečního hesla si nastavte v CAS Vaši kontaktní emailovou adresu a ověřte její platnost! To provedete volbou nabídky „Změnit kontaktní informace“ a „Ověřit planost emailových adres“ (pokud si v CAS nevyplníte kontaktní email, tak Vám nebude odeslána informace o blížícím se konci platnosti Vašeho hesla). Platnost hesla do CAS je časově omezena. Před vypršením platnosti hesla do CAS obdržíte email (pokud jste si ho v CAS nastavili), který Vás upozorní na nutnost si heslo změnit a tím znovu prodloužit jeho platnost. Platnost hesla je možné kdykoliv zkontrolovat po přihlášení do CAS v nabídce „Změnit heslo pro Centrální autentizační službu“. Pokud své heslo do daného termínu nezměníte, tak se stane neplatným. S expirovaným heslem se již do IS a dalších aplikací nepřihlásíte a musíte si opět vyzvednout počáteční heslo ve Výdejně průkazů nebo si můžete vytvořit neověřené heslo na stránkách Centrální autorizační služby.