Eduroam

Eduroam

eduroam logo

Co je eduroam?

Eduroam je mezinárodní akademický roamingový systém poskytující bezdrátové síťové připojení pro své uživatele v připojených organizacích. Přístup do počítačové sítě eduroam je založen na zabezpečené autentizaci uživatele v domácí instituci. Pro přístup do sítě eduroam musíte mít aktivované heslo pro síť eduroam ve své organizaci. Uživatelé Právnické fakulty UK provádějí aktivaci účtu eduroam na stránce Aktivace účtu. S těmito přihlašovacími údaji se můžete přihlásit k síti eduroam ve kterékoliv organizaci, která takový přístup nabízí. Služby poskytované sítí eduroam závisí na organizaci, kde se k síti eduroam připojujete. Uživatelé sítě eduroam nesmí porušovat pravidla Roamingové politiky, jinak bude jejich přístup do sítě eduroam dočasně, nebo v případě opakovaného porušování, trvale zakázán. Dotazy a připomínky týkající se provozu počítačové sítě eduroam na PF UK pište na adresu eduroam@prf.cuni.cz .

Projekt eduroam je v České Republice rozvíjen pod záštitou sdružení CESNET. Název a logo eduroam jsou registrovanou ochrannou známkou společnosti TERENA.

 

Jak se připojit?

 

Pro připojení k síti eduroam musíte mít ve své organizaci aktivovaný přístup k síti eduroam. Uživatelé Právnické fakulty UK postupují podle návodu zveřejněného na těchto stránkách. Uživatelé z ostatních organizací musí své přístupové údaje získat ve své domovské organizaci. Právnická fakulta UK vydává přihlašovací údaje pouze svým uživatelům, externí uživatelé nemohou na Právnické fakultě UK získat své přihlašovací údaje k síti eduroam.

 

1. Nejprve se ujistěte, že znáte svoje uživatelské jméno a heslo do fakultní počítačové sítě Právnické fakulty UK. Heslo do fakultní počítačové sítě je shodné s heslem do Centrální autentizační služby (CAS). Heslo do CAS získáte ve Výdejnách průkazů UK. Pokud potřebujete pomoci s nastavením, požádejte o pomoc dozor počítačové učebny 017.

 

2. Proveďte kontrolu aktivace fakultního účtu pro síť eduroam. Studenti mají aktivaci provedenou automaticky po změně hesla v Centrální autentizační službě. Aktivaci provedete zadáním svých přihlašovacích údajů na webových stránkách https://eduroam.prf.cuni.cz . Zde zadávejte své uživatelské jméno (login nebo číslo osoby UK) ve standardním tvaru bez @prf.cuni.cz.

 

3. Pokud máte úspěšně aktivovaný účet pro síť eduroam, můžete provést nastavení připojení k síti eduroam na svém zařízení. Postup jak připojit své zařízení k síti eduroam naleznete v části „Nastavení připojení“, kde jsou zveřejněny postupy pro běžně dostupné a Právnickou fakultou UK podporované operační systémy. Zvláštní pozornost prosím věnujte formátu uživatelského jména používaného v síti eduroam, které má tvar čísloosobyUK@prf.cuni.cz (místo běžně používaného čísloosobyUK bez @prf.cuni.cz, které v síti eduroam není možné používat).

 

Pro operační systémy, které nejsou oficiálně podporovány v návodech musí uživatel postupovat samostatně podle obecných požadavků konfigurace sítě eduroam:

·         Identifikace bezdrátové sítě (SSID): eduroam

·         Autentizace: ověřovací protokol na bázi 802.1x

·         Typ protokolu EAP: protokol PEAP

·         Vlastnosti protokolu PEAP – způsob ověření: zabezpečené heslo EAP-MSCHAPv2

·         Způsob šifrování dat: WPA2/AES (staré šifrování WPA není podporováno)

·         Nastavení IP: adresa IP přidělována automaticky ze serveru DHCP