Dokumenty studijního oddělení

Dokumenty studijního oddělení

Formuláře - obecné
Název souboru Přípona Vytvořeno
Obecná žádost (32.85 KB) docx 13. 2. 2020
Obecná žádost (127.67 KB) pdf 13. 2. 2020
Oznámení o těhotenství:narození dítěte:převzetí dítěte do péče.docx (35.02 KB) docx 5. 9. 2019
Prohlášení o zanechání studia (110.2 KB) pdf 4. 2. 2020
Magisterské studium - formuláře
Název souboru Přípona Vytvořeno
Potvrzení o absolvování odborné právní praxe (93.36 KB) docx 4. 1. 2023
Omluva ze SZZ - 2018.docx (39.02 KB) docx 5. 9. 2019
02 vzor diplomové práce.pdf (481.87 KB) pdf 5. 9. 2019
05 vzor posudek vedoucího diplomové práce.pdf (286.78 KB) pdf 5. 9. 2019
Vzor - oponentský posudek.pdf (286.3 KB) pdf 5. 9. 2019
Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy.pdf (55.19 KB) pdf 5. 9. 2019
Postup vyplnění formuláře Žádosti o stanovení 1.a 2. části SZZK.docx (143.29 KB) docx 5. 9. 2019
2023-05-Žádost o stanovení termínu obhajoby DP a oborové části SZK.xlsx (25.2 KB) xlsx 24. 5. 2023
Žádost o změnu tématu diplomové práce bez změny katedry - 2018.docx (38.74 KB) docx 5. 9. 2019
06 vzor oponentský posudek na diplomovou práci.docx (46.54 KB) docx 5. 9. 2019
13_zadost_o_zmenu_tematu_dp.docx (39.35 KB) docx 5. 9. 2019
Dotazník pro zjištění vrcholově sportujících studentů pf.doc (8.66 KB) doc 5. 9. 2019
formulář pro žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku.doc (49.5 KB) doc 5. 9. 2019
Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.doc (53 KB) doc 5. 9. 2019
Omluva ze zkoušky - 2018.docx (39.15 KB) docx 5. 9. 2019
Potvrzení o studiu (pouze pro absolventy).docx (17.14 KB) docx 5. 9. 2019
Potvrzení o úspěšném ukončení studia.doc (106 KB) doc 5. 9. 2019
Relevantní důvody pro poskytování úlev na poplatcích.docx (19.05 KB) docx 5. 9. 2019
Vzor - posudek vedoucího práce.docx (47.1 KB) docx 5. 9. 2019
Vzor diplomové práce.docx (51.38 KB) docx 5. 9. 2019
Vzorově vyplněný formulář- Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky.xlsx (25.01 KB) xlsx 5. 9. 2019
Žádost o výpis známek.doc (21 KB) doc 5. 9. 2019
Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy.doc (39 KB) doc 5. 9. 2019
Doktorské studium
Název souboru Přípona Vytvořeno
Program přednášek předmětu HD111 Obecné základy právní vědy (129.64 KB) pdf 27. 10. 2022
Organizace doktorského studia pro první ročník v ak. r. 2023/2024 (77.41 KB) docx 21. 7. 2023
Manuál pro studenty - návrh ISP (876.01 KB) pdf 25. 9. 2023
Manuál pro školitele - schválení návrhu ISP v SISu (1.02 MB) pdf 5. 10. 2021
Manuál – hodnocení ISP – odevzdává student (1.66 MB) pdf 8. 9. 2023
Manuál - hodnocení ISP - hodnotí školitel (281.56 KB) pdf 20. 1. 2023
Dopis proděkana doktorského studia k evidenci stáží (14.52 KB) docx 5. 9. 2019
Čestné prohlášení o stáži (12.61 KB) docx 5. 9. 2019
Přihláška ke státní doktorské zkoušce (14.92 KB) docx 6. 9. 2020
Přihláška k obhajobě disertační práce (14.84 KB) docx 15. 2. 2022
Vzor disertační práce (50.71 KB) docx 5. 9. 2019
Přihlášení se k obhajobě dizertační práce – informace k odevzdání DP a její publikaci (235.9 KB) pdf 8. 9. 2023
Vzor disertační práce (481.28 KB) pdf 5. 9. 2019
Vzor - oponentský posudek (46.97 KB) docx 5. 9. 2019
Vzor - oponentský posudek (283.64 KB) pdf 5. 9. 2019
Vzor - posudek školitele (46.74 KB) docx 5. 9. 2019
Vzor - posudek školitele (283.65 KB) pdf 5. 9. 2019
Karolinka
Název souboru Přípona Vytvořeno
Karolinka.pdf (1.88 MB) pdf 5. 9. 2019
Karolinka - archiv
Název souboru Přípona Vytvořeno
Karolinka 2014:2015_0.pdf (2.36 MB) pdf 5. 9. 2019
Karolinka 2011:2012.pdf (632.16 KB) pdf 5. 9. 2019
Karolinka 2012:2013.pdf (693.91 KB) pdf 5. 9. 2019
Karolinka 2013:2014.pdf (2.38 MB) pdf 5. 9. 2019
Karolínka 2015:2016.pdf (2.44 MB) pdf 5. 9. 2019
Ostatní dokumenty
Název souboru Přípona Vytvořeno
Přílohy č. 5 - 10 k OD 17/2017.docx (15.91 KB) docx 30. 10. 2020