Dokumenty studijního oddělení

Dokumenty studijního oddělení

Magisterské studium - formuláře
Název souboru Přípona Vytvořeno
Omluva ze SZZ - 2018.docx docx 5. 9. 2019
02 vzor diplomové práce.pdf pdf 5. 9. 2019
05 vzor posudek vedoucího diplomové práce.pdf pdf 5. 9. 2019
Vzor - oponentský posudek.pdf pdf 5. 9. 2019
Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy.pdf pdf 5. 9. 2019
Žádost o změnu tématu diplomové práce bez změny katedry - 2018.docx docx 5. 9. 2019
06 vzor oponentský posudek na diplomovou práci.docx docx 5. 9. 2019
13_zadost_o_zmenu_tematu_dp.docx docx 5. 9. 2019
Dotazník pro zjištění vrcholově sportujících studentů pf.doc doc 5. 9. 2019
formulář pro žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku.doc doc 5. 9. 2019
Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.doc doc 5. 9. 2019
Omluva ze zkoušky - 2018.docx docx 5. 9. 2019
Postup vyplnění formuláře Žádosti o stanovení 1.a 2. části SZZK.docx docx 5. 9. 2019
Potvrzení o absolvování volitelného předmětu letní praxe I.docx docx 5. 9. 2019
Potvrzení o absolvování volitelného předmětu letní praxe II.docx docx 5. 9. 2019
Potvrzení o studiu (pouze pro absolventy).docx docx 5. 9. 2019
Potvrzení o úspěšném ukončení studia.doc doc 5. 9. 2019
Relevantní důvody pro poskytování úlev na poplatcích.docx docx 5. 9. 2019
Vzor - posudek vedoucího práce.docx docx 5. 9. 2019
Vzor diplomové práce.docx docx 5. 9. 2019
Vzorově vyplněný formulář- Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky.xlsx xlsx 5. 9. 2019
Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky (MS Excel).xlsx xlsx 5. 9. 2019
Žádost o výpis známek.doc doc 5. 9. 2019
Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy.doc doc 5. 9. 2019
Doktorské studium
Název souboru Přípona Vytvořeno
Student Information System – Subjects and schedule registration - manual pdf 15. 10. 2019
Student Information System - Individual study plans for PhD. students – manual pdf 15. 10. 2019
Schválení návrhu individuálního studijního plánu v SIS_manuál pro školitele pdf 15. 10. 2019
Organisation of the doctoral studies (information for applicants accepted for the academic year 2019/2020) pdf 14. 10. 2019
Oganizace doktorského studia - ak. rok 2019/20 docx 8. 10. 2019
navrh ISP_manual_student_akt. 2.10.2019_0.pdf pdf 3. 10. 2019
Roční hodnocení isp_akt. 25.6.2019.pdf pdf 24. 9. 2019
Harmonogram akademického roku 2019 2020 pro doktorský studijní program.pdf pdf 3. 10. 2019
Roční hodnocení_mimořádné hodnocení isp_roc 5,6,7,8_akt. 25.6.2019.pdf pdf 24. 9. 2019
Harmonogram akademického roku 2018:2019 pro doktorský studijní program_0.pdf pdf 5. 9. 2019
Individuální studijní plán v SIS – návod pro studenty 1. ročníku doktorského studia.pdf pdf 5. 9. 2019
Vzor - oponentský posudek_0.pdf pdf 5. 9. 2019
Vzor - posudek školitele.pdf pdf 5. 9. 2019
Vzor disertační práce.pdf pdf 5. 9. 2019
Dopis proděkana doktorského studia k evidenci stáží za ak. rok 2017:2018.docx docx 5. 9. 2019
Čestné prohlášení o stáži za akademický rok 2017:2018.docx docx 5. 9. 2019
Přihláška k obhajobě disertační práce.docx docx 5. 9. 2019
Přihláška ke státní doktorské zkoušce.docx docx 5. 9. 2019
Seznam oborových garantů.docx docx 5. 9. 2019
Seznam zapsaných přednášek, seminářů a cvičení.doc doc 5. 9. 2019
Státní doktorské zkoušky v lednu 2019 - termíny.docx docx 5. 9. 2019
Vzor - oponentský posudek.docx docx 5. 9. 2019
Vzor - posudek školitele.docx docx 5. 9. 2019
Vzor disertační práce.docx docx 5. 9. 2019
Organizace_studia_EN_revMU (1).docx docx 14. 10. 2019
Manuál - Roční hodnocení ISP - pro ročníky 6,7,8_0.pdf pdf 30. 6. 2020
Manuál - Roční hodnocení ISP - školitel_0.pdf pdf 30. 6. 2020
Manuál - Roční hodnocení ISP_0.pdf pdf 30. 6. 2020
Karolinka
Název souboru Přípona Vytvořeno
Karolinka.pdf pdf 5. 9. 2019
Karolinka - archiv
Název souboru Přípona Vytvořeno
Karolinka 2014:2015_0.pdf pdf 5. 9. 2019
Karolinka 2011:2012.pdf pdf 5. 9. 2019
Karolinka 2012:2013.pdf pdf 5. 9. 2019
Karolinka 2013:2014.pdf pdf 5. 9. 2019
Karolínka 2015:2016.pdf pdf 5. 9. 2019