Redakce

 

Redakční rada časopisu AUC Iuridica  

 
Předseda a šéfredaktor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.  
                
Tajemnice: Mgr. Naděžda Svobodová
 
Členové:            
doc. PhDr. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.                        
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.   
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
                            
Externí členové:
prof. JUDr. Michael Bogdan (University of Lund)
doc. JUDr. František Cvrček, CSc. (ÚSP AV ČR, Praha)
prof. Dr.hab. Wladyslaw Czaplinski (Institut Nauk prawnych Warszawa)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. (Ústavní soud Brno)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (PF UPJŠ Košice)
Dr. Kaspar Krolop (Humboldt Universität Berlin)
prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Ústavní soud Brno)
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c. (Západočeská univerzita, Plzeň)
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. (Cardiff University)
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava)
JUDr. Milada Tomková (Ústavní soud Brno)
prof. Dr. Miroslav Vitéz (Ekonomiski fakultet u Subotici)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Masarykova univerzita Brno) 
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. (Praha)
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. (Praha)
 
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111