Redakce

Redakční rada AUC Juridika

Předseda                            prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
            
Tajemník                            Mgr. Naděžda Svobodová
             
Člen                                   doc. JUDr. PhDr Ilona Bažantová, CSc.                                              
                                         prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.   
                                         prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.            
                                         doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
                                         prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.         
                                         doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
                                         prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c.        
                                         prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.           
                                         prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.   
                                         prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.            
                                         prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.    
                                         prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.          
 
Externí člen                        prof. JUDr. Michael Bogdan (Lund)        
                                        doc. JUDr. František Cvrček, CSc. (ÚSP, Praha)               
                                        prof. Dr. Wladyslaw Czapliński (Varšava)
                                        doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. (Praha)           
                                        prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. (Brno)            
                                        prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (Brno)             
                                        prof. Dr. Michael Geistlinger (Salzburg)               
                                        prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc. (Bratislava)            
                                        Dr. Kaspar Krolop (Berlín)           
                                        prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Brno)
                                        prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. (Cardiff)         
                                        prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Bratislava)       
                                        JUDr. Milada Tomková (Brno)            
                                        prof. Dr. Miroslav Vitéz (Subotica)         
                                        prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Brno/Bratislava)

 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111