Aktuální číslo časopisu Právněhistorické studie

Aktuální číslo časopisu Právněhistorické studie

Obálka

 

 

Obsah
 

Editorial

Studie
Joanna Kulawiak-Cyrankowska Raptus Semproniae? An analysis of the Martial’s Epigram XII, 52

Marek Starý Ducatus, nebo Terra? (Na okraj 700. výročí vzniku Opavského vévodství)

Václav Valeš Mnichovská dohoda z roku 1619

Radim Seltenreich "The writs of assistance case" na pozadí bouřlivé dekády 1761–1770 v anglických koloniích severní Ameriky

René Petráš – Kristýna Šultová Právní a praktické problémy fungování židovských náboženských obcí 1890–1949

Sanita Osipova Sowjetisches Ehe- und Familienrecht von den Ersten Dekreten 1917 bis zum letzten Gesetzbuch 1968: vom Standpunkt der Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik


Studentské práce
Dominik Macek "Sotva by koho mohl zajímati tuctový život úřednického synka, který bez velkých nesnází v slušném blahobytu vystudoval a stal se univerzitním profesorem." O Pamětech prof. JUDr. Jana Krčmáře

Veronika Steinová Pracovní poměr mezi lety 1945–1948 v českých zemích, jeho charakteristika a související pracovněprávní problematika

Jindřich Špergl Místní lidové soudy jako fenomén doby v teorii a praxi


Vzpomínky

Ladislav Soukup JUDr. Miloslav Doležal, CSc., zemřel
Karel Schelle Za doc. JUDr. Renatou Veselou, Ph.D


Recenze

Gábriš, T. Rytieri v republike. Zrušenie šľachtických titulov v Československu (Rudolf Manik)
Gregor. M. Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta (Marek Novák)
Hvížďala, K. – Přibáň, J. Hledání dějin (Radim Seltenreich)
Jakubec, I. – Štemberk, J. Cestovní ruch pod dohledem Třetí říše (René Petráš)
Kotous, J. Vyšehradská miscellanea (Karel Malý)
Maršálek, P. Příběh moderního práva (Daniel Bednár)
Razim, J. Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové (Marek Starý)
Stockmann, V. Dejiny lesníctva na Slovensku: chronológia dejinných udalostí v oblasti ochrany lesa, vývoja štátnej správy lesného hospodárstva a vývoja štátnych organizácií lesného hospodárstva (Michael Urban)


Zprávy

Závěrečný veřejný seminář Rekonstrukce politického procesu 50. let (Lukáš Blažek, Tereza Blažková)
Workshop Problémy právního postavení menšin v historii a konference Problémy vymezení pojmu tzv. "starých a nových menšin" (Tereza Blažková)
XIV. mezinárodní seminář "Diritto romano e attualità" (David Falada)
Bratislavské právnické fórum 2019 I. (Martin Gregor)
Bratislavské právnické fórum 2019 II. (Dominik Macek)
Medzinárodná konferencia "Sasko-magdeburské právo ako kultúrny spojovací medzičlánok medzi právnymi poriadkami východnej a strednej Európy. Stav a perspektívy budúceho vývoja" (Adriana Švecová)


Pozvánky

Pozvánka na 15. ročník konference Diritto romano e attualità a slavnostní vyhlášení Premio Boulvert
Pozvánka na výstavu Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht