Aktuální číslo časopisu Právněhistorické studie

Aktuální číslo časopisu Právněhistorické studie

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 2 (2020)

Editorial
Petra Skřejpková, Kamila Stloukalová

Composizione, lectio e competenze del senatus alto-repubblicano
Leonid Kofanov

Alcune osservazioni sulle leges sumptuariae nel quadro delle campagne elettorali di età repubblicana
Lyuba Radulova

La nozione di ager privatus nella libera res publica e nella costruzione giuridico-istituzionale del circolo scipionico
Osvaldo Sacchi

Soudnictví v provincii Dalmatia. Obecný přehled a vybrané otázky rozhodování hraničních sporů
David Termer

Nesuďte, abyste nebyli souzeni (Právo trestat v románu Vzkříšení a v dalších textech křesťanského anarchisty Lva Tolstého)
Jan Kosek

Osobní nebo státní svědomí?! Melvillovo pozdní dílo Billy Budd aneb proces proti „švarnému námořníkovi“
Radim Seltenreich

Pracovní právo ve světle kodifikace se zřetelem k jeho zásadám
Tereza Blažková

In Memory of Hans Ankum, a Scholar and a Friend
Konstantin Tanev

Skřejpek, M. (ed.). Digesta seu Pandectae. Tomus II. Liber XVI–XXXV. Fragmenta selecta / Digesta neboli Pandekty, Svazek II. Kniha XVI–XXXV. Vybrané část
Petr Bělovský

Hájková, D. – Horák, P. – Kessler, V. – Michela, M. (eds.). Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu
Dominik Macek

100 let od přijetí Ústavní listiny Československé republiky. Historické, politické a právní souvislosti
Lukáš Blažek, Tereza Blažková

Veřejná část vědeckého semináře Rekonstrukce politického procesu 50. let
Daniela Králíková

Zpráva z vědecké konference „Právo v měnícím se světě (30 let: Retrospektiva 1989–2019 – Perspektiva 2020–2050)“
Katarzyna Žák Krzyžanková