Aktuální číslo časopisu Právněhistorické studie

Aktuální číslo časopisu Právněhistorické studie

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 3 (2020)

Studie

Editorial
Petra Skřejpková

Klášter Hradiště ve sporu o domašovský les. Příspěvek k dějinám mezního práva ve středověku
Jakub Razim

Kupní smlouvy k lenním statkům frýdlantského knížectví (vévodství)
Marek Starý

Historické souvislosti vzniku rakouské ústavy 1920
Miroslav Šepták

František Xaver Hodač jako spolutvůrce norem pracovního práva mezinárodní povahy v letech 1919–1924
Jiří Šouša

Magie v Lex Duodecim tabularum
Pavel Záliš

Vývoj pojmu osoba v právu a jeho reflexe v ABGB a v občanském zákoníku z roku 2012
Jakub Stromšík

 

Nová literatura, recenze, zprávy

Výběr z nové právněhistorické literatury
Editors

Tretera, J. R. – Horák, Z. (eds.). Spiritual Care in Public Institutions in Europe
Jan Beránek

Kuklík, J. Příběh československé ústavy 1920. I. díl: Příprava a přijetí ústavní listiny
Pavel Maršálek

Tretera, J. R. – Horák, Z. Právní dějiny církví. Synagoga a církve v průběhu dějin
Marek Novák

Gajdoš, M. – Konečný, S. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky. III. (1954–1960). IV. (1954–1960)
René Petráš

Behringer, W. Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“ (Příběh z raného novověku)
Radim Seltenreich

Papáč, R. Maleficz. Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí
Adriána Švecová

Tomeš, I. Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva
Josef Vošmik

Vyšný, Peter (ed.). Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty
Ladislav Vojáček

Správa z inauguračnej prednášky doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého, PhD.
Martin Gregor