Redakce

Předseda:

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c

 

Ústav právních dějin PF UK, Katedra právních dějin PF UK,

Centrum právněhistorických studií HÚ AV ČR a PF UK

Výkonný redaktor:

doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.

 

Ústav právních dějin PF UK

Člen:

doc. JUDr. Vladimír Kindl

 

Katedra právních dějin PF UK

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

 

Ústav právních dějin PF UK, Katedra právních dějin PF UK

 

doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek Ph.D.

 

Katedra teorie práva a právních učení PF UK

 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

 

Katedra právních dějin PF UK

 

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

 

Katedra evropského práva PF UK

Externí členové:

prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

 

Katedra právních dějin PF UKom. Bratislava, SR

 

prof. Dr. Andrzej Dziadzio

 

Katedra obecných dějin státu a práva PF Jagiellonská univerzita, Polsko

 

doc. Dr. Ivan Halász, PhD.

 

Katedra slovenského jazyka a literatúry,

Univerzita J. Selyeho, Komárno

 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.

 

Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplin FP BVŠP, SR

 

Ao.Univ.-Prof. Dr. Thomas Olechowski

 

Ústav právních a ústavních dějin PF Vídeňská univerzita, Rakousko

 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Brno/Bratislava)

 

Katedra právních dějin PF MUB v Brně

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111