Redakce

Redakce

Předseda:

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Katedra právních dějin PF UK

 Šéfredaktor:

JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.

Katedra právních dějin PF UK

Výkonný redaktor:

JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.

Katedra právních dějin PF UK

Členové:

doc. JUDr. Vladimír Kindl

 

Katedra právních dějin PF UK

 

doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 

 

Katedra právních dějin PF UK

 

doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek Ph.D.

 

Katedra teorie práva a právních učení PF UK

 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

 

Katedra právních dějin PF UK

 

JUDr. Lukáš Blažek, Ph.D. 

 

Ústav právních dějin PF UK

 

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

 

Katedra evropského práva PF UK

Externí členové:

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.

 

Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

 

prof. Dr. Ivan Halász, PhD.

 

Ústav ústavního práva, Národná Univerzita pre verejnú službu, Budapešť

 

Dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL

 

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

 

ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier

 

Katedra Prawa Rzymskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

 

Akademie věd ČR, Praha

 

Prof. Dr. Thomas Olechowski

 

Ústav právních a ústavních dějin PF Vídeňská univerzita, Rakousko

 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

 

Katedra právních dějin PF MU v Brně