Termíny vydání časopisu

Termíny vydání časopisu

Termíny pro odevzdání jsou:
do 30.11. pro publikaci v čísle 1 příslušného roku (vychází v dubnu);
do 31.03. pro publikaci v čísle 2 příslušného roku (vychází v srpnu);
do 31.7. pro publikaci v čísle 3 příslušného roku (vychází v prosinci).