Časopis Právněhistorické studie

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze, za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva. Vůbec první číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Zakladatelem a duchovním otcem časopisu byl profesor pražské právnické fakulty Václav Vaněček. Časopis byl nejprve připravován péčí Kabinetu právních dějin ČSAV, později v Ústavu státu a práva ČSAV a poté Katedrou dějin státu a práva právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 
PHS otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS jsou recenzovaným časopisem, přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Zahraniční zájemci mohou využít abstrakt v anglickém, německém, francouzském nebo ruském jazyce, vždy připojovaných k hlavním článkům a studiím. Vybrané příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, ruštině nebo polštině.   
 

Periodicita
Právněhistorické studie vycházejí 2x ročně.

 
Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb. a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku e. č. MK E 18813.
 
Časopis vydává Nakladatelství Karolinum - Univerzita Karlova v Praze
Redakce: Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1
IČO 00216208 DIČ CZ 00216208
http://www.cupress.cuni.cz/ink_stat/
Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, vzniklo v roce 1990 a za dobu své existence vydalo již přes 4000 publikací. Patří k nejuznávanějším vědeckým nakladatelstvím v ČR.

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111