Rigorózní řád

Rigorózní řád

Celouniverzitní předpis

 


Fakultní předpis

(naskenovaný originál s podpisy)
schváleno AS PF UK: 25. 5. 2017
schváleno AS UK (platnost od): 2. 6. 2017
účinnost od: 2. 6. 2017

schváleno AS PF UK: 26. 4. 2018
schváleno AS UK (platnost od): 15. 6. 2018
účinnost od: 1. 10. 2018
1. úplné znění 

schváleno AS PF UK: 25. 4. 2019
schváleno AS UK (platnost od): 21. 6. 2019
účinnost od: 1. 10. 2019
2. úplné znění (s vyznačením změn)

 


 

Zrušené předpisy