Klauzurní práce 2022/2023

Klauzurní práce 2022/2023

Aktualizace 21. 6. 2023

I. Rozpis termínů konání kontrol studia předmětu formou klauzurní práce v akademickém roce 2022/2023

Studijní plán HPRAVO5 a HPRAVO2017

OBČANSKÉ
PRÁVO
(HP1000)

OBCHODNÍ
PRÁVO
(HP3000)

SPRÁVNÍ 
PRÁVO
(HP0805)

TRESTNÍ 
PRÁVO
(HP0765)

pá 14.10.2022

pá 07.10.2022

pá 21.04.2023

pá 31.03.2023

pá 11.11.2022

pá 04.11.2022

pá 26.05.2023

pá 19.05.2023

pá 03.02.2023

pá 28.04.2023

pá 23.06.2023

pá 16.06.2023

pá 10.03.2023

pá 02.06.2023

út 12.09.2023

pá 01.09.2023

 

út 12.09.2023

(dle čl. 19 odst. 1 POS PF UK
mimořádný pátý termín)
   

Studijní plán HPRAVO2020

OBCHODNÍ 
PRÁVO
(HPOP0013)

TRESTNÍ 
PRÁVO
(HPOP0034)

ÚSTAVNÍ 
PRÁVO
(HPOP0043)

pá 17.03.2023

pá 14.04.2023

pá 24.02.2023

pá 28.04.2023

pá 19.05.2023

pá 24.03.2023

pá 02.06.2023

pá 16.06.2023

pá 05.05.2023

út 12.09.2023

pá 01.09.2023

po 11.09.2023


Klauzurní práce se konají ve 12:30. Kontaktní termíny se konají v místnostech 100, 101, 103, 120, 300 a 319.

II. Přihlašování na klauzurní práce

Na klauzurní práce je třeba se přihlásit nejpozději do 13:30 hod. 2 dny před daným termínem konání klauzurní práce. Student se může z přihlášeného termínu prostřednictvím studijního informačního systému odhlásit nejpozději do 12:00 hod. předchozího dne před konáním klauzurní práce.

Před přihlášením na klauzurní práci je třeba si ji zapsat jako předmět, přičemž takový předběžný zápis následně musí být potvrzen studijním oddělením jako zápis závazný. Studijní oddělení potvrzuje předběžné zápisy v níže uvedených termínech. V případě nezapsání předmětu alespoň před posledním uvedeným termínem není možné klauzurní práci absolvovat.

Občanské právo

(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.) 

Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
pá 14.10.2022 06.10., 07.10., 10.10., 11.10. a 12.10. vždy v 10.00 hod.
pá 11.11.2022 03.11., 04.11., 07.11., 08.11. a 09.11. vždy v 10.00 hod.
pá 03.02.2023 26.01., 27.01., 30.01., 31.01. a 01.02. vždy v 10.00 hod.
pá 10.03.2023 02.03., 03.03., 06.03., 07.03. a 08.03. vždy v 10.00 hod.

Obchodní právo

(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.) 

Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
pá 07.10.2022  29.09., 30.09., 03.10., 04.10. a 05.10. vždy v 10.00 hod.
pá 04.11.2022 26.10., 27.10., 31.10., 01.11. a 02.11. vždy v 10.00 hod.
pá 17.03.2023  09.03., 10.03., 13.03., 14.03. a 15.03. vždy v 10.00 hod.
pá 28.04.2023  20.04., 21.04., 24.04., 25.04. a 26.04. vždy v 10.00 hod.
pá 02.06.2023  25.05., 26.05., 29.05., 30.05. a 31.05. vždy v 10.00 hod.
út 12.09.2023  31.08., 01.09., 04.09., 05.09. a 06.09. vždy v 10.00 hod.

Správní právo

(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.) 

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
pá 21.04.2023 13.04., 14.04., 17.04., 18.04. a 19.04. vždy v 10.00 hod. 
pá 26.05.2023 18.05., 19.05., 22.05., 23.05. a 24.05. vždy v 10.00 hod.
pá 23.06.2023 15.06., 16.06., 19.06., 20.06. a 21.06. vždy v 10.00 hod. 
út 12.09.2023 31.08., 01.09., 04.09., 05.09. a 06.09. vždy v 10.00 hod.

Trestní právo

(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.)

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
pá 31.03.2023 23.03., 24.03., 27.03., 28.03. a 29.03. vždy v 10.00 hod. 
pá 14.04.2023 05.04., 06.04., 11.04. a 12.04. vždy v 10.00 hod. 
pá 19.05.2023 11.05., 12.05., 15.05., 16.05. a 17.05. vždy v 10.00 hod. 
pá 16.06.2023 08.06., 09.06., 12.06., 13.06. a 14.06. vždy v 10.00 hod. 
pá 01.09.2023 24.08., 25.08., 28.08., 29.08. a 30.08. vždy v 10.00 hod. 

Ústavní  právo

(přihlašování na termín do středy/soboty před KLP do 13.30 hod.)

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu v SIS
pá 24.02.2023 16.02., 17.02., 20.02., 21.02. a 22.02. vždy v 10.00 hod. 
pá 24.03.2023 16.03., 17.03., 20.03., 21.03. a 22.03. vždy v 10.00 hod. 
pá 05.05.2023 27.04., 28.04., 02.05. a 03.05. vždy v 10.00 hod. 
po 11.09.2023 04.09., 05.09., 06.09., 07.09. a 08.09. vždy v 10.00 hod. 

III. Obecné informace

Klauzurní práce je písemná zkouška spočívající v řešení hypotetického příkladu, kterou se ověřují schopnosti studentů aplikovat právní předpisy v konkrétním případě. Klauzurní práce se konají z občanského právo hmotného a procesního, obchodního, trestního a správního práva.

Klauzurní práci je možné konat za současného splnění tří předpokladů:

• V modulu Zápis předmětů a rozvrhu je třeba si zapsat předmět příslušné studijní předměty s kontrolou studia předmětu formou KLP

• Tento zápis musí být potvrzen studijním oddělením

• Následně je třeba si v modulu Termíny zkoušek – přihlašování zapsat konkrétní termín

Jednotlivé předpoklady na sebe časově navazují. Nejdříve je tedy třeba zapsat předmět, čímž dojde k předběžnému zápisu; tento zápis je možné na rozdíl od jiných předmětů provést v průběhu celého akademického roku. Dále je třeba vyčkat na potvrzení studijním oddělením ve výše uvedených časech, čímž dojde ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis. Od tohoto okamžiku je pak možné se zapisovat na konkrétní termíny v rámci akademického roku.

Upozornění

Klauzurní práce mají stanoveny tvrdou korekvizitu vůči příslušným zkouškám. Zápis povinného předmětu a povinně volitelného předmětu označeného vyšší římskou číslicí je vždy podmíněn zápisem předmětu označeného nižší římskou číslicí; absolvování povinného předmětu a povinně volitelného předmětu označeného vyšší římskou číslicí je vždy podmíněno absolvováním předmětu označeného nižší římskou číslicí. Nelze se přihlásit na termín KLP bez absolvování ústních zkoušek z příslušného předmětu s nižší římskou číslicí.

Je tedy nutné velmi pečlivě zvážit, kdy je vhodné si předmět příslušné KLP zapsat, jelikož po jeho potvrzení studijním oddělením již žádným způsobem není možné zápis zrušit!

Vzhledem k tomu, že předměty KLP lze zapisovat v průběhu celého akademického roku, důrazně doporučujeme je zapisovat až po splnění příslušné ústní zkoušky. V opačném případě může dojít k „vyčerpání“ všech tří pokusů KLP, aniž by bylo možné se kteréhokoliv z nich zúčastnit. Navíc v případě, že by se stejná situace opakovala o rok později, kdy je podle studijních předpisů již nutné KLP absolvovat, došlo by k ukončení studia z důvodu nesplnění studijních požadavků.

Při zápisu předmětu "klauzurní práce" je třeba vždy rozlišovat, v jakém akademickém roce k zápisu klauzurní práce dochází. Platí přitom, že klauzurní práci si zapisujete vždy do toho akademického roku, ve kterém dochází k tzv. předběžnému zápisu. Předělem je přitom okamžik zápisu předmětů do nového akademického roku (ten se kryje se zápisem předmětů do zimního semestru). V okamžiku, kdy již není možné v daném akademickém roce konat KLP z dotyčného oboru, bude zápis těchto předmětů zablokován a bude opět zahájen až v okamžiku zápisu předmětů do nového akademického roku. Pokud by totiž došlo k zápisu před tímto datem, byla by klauzurní práce zapsána ještě do „starého“ akademického roku, ve kterém však již klauzurní práci nelze konat. 

Podrobné podmínky pro konání klauzurních prací jsou stanoveny v Pravidlech pro organizaci studia na PF UK v 5. úplném znění účinném od 1.1.2021.