Studijní plány

Studijní plány

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v modulu Nastavení - Informace.

Právo a právní věda (M0421A220006)

Platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2020/2021 a déle.

Právo a právní věda (M0421A220002), Právo a právní věda (M6805)

Platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2017/2018 do 2019/2020 a déle a pro studenty, úspěšné účastníky kurzu CŽV v ak. roce 2019/2020, kteří zahájili studium v ak. roce 2020/2021.

Právo a právní věda (M6805)

Platí pro studenty, kteří zahájili studium studium od akad. roku 2010/2011 do ak. roku 2016/2017.