Harmonogram 2014/2015

Harmonogram 2014/2015

Termíny v akademickém roce 2014/2015

01. 10. 2014        zahájení akademického roku a zimního semestru

 

01. 10. 2014        zahájení výuky v zimním semestru – přednášky

01. 10. 2014          shromáždění 1. ročníku (od 10:00 hod.)

 

06. 10. 2014          zahájení výuky v zimním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

 

10. 10. 2014          ukončení zápisu předmětů pro zimní semestr

 

15. 10. 2014          zahájení přijímání přihlášek na zimní termíny SZZK

15. 10. 2014          termín zveřejnění témat diplomových prací

16. 10. 2014          imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka v 1. ročníku)

16. 10. 2014          ukončení zápisu do vyšších ročníků

27. 10. 2014          děkanský den (zrušena výuka)

10. 11. 2014          ukončení dodatečného zápisu předmětů pro zimní semestr

10. 11. 2014          zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)

11. - 12. 11. 2014  promoce absolventů

18. 11. 2014           ukončení přijímání přihlášek na zimní termíny SZZK

18. 11. 2014           ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)

28. 11. 2014           ukončení vyhlášení termínů zkoušek v zimním semestru

22. 12. 2014           začátek vánočních prázdnin (poslední den výuky je 19. 12. 2014)

02. 01. 2015           konec vánočních prázdnin (první den výuky je 5. 1. 2015)

05. - 09. 01. 2015   zápočtové semináře

12. 01. 2015         začátek zkouškového období

09. 02. 2015         zahájení zápisu předmětů pro letní semestr

12. 02. 2015           zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 2014/2015 pro ostatní fakulty

13. 02. 2015         ukončení zkouškového období za zimní semestr

16. 02. 2015         zahájení letního semestru a výuky v letním semestru – přednášky

16. 02. 2015           zahájení přijímání přihlášek na jarní termíny SZZK

23. 02. 2015           zahájení výuky v letním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

06. 03. 2015         ukončení zápisu předmětů pro letní semestr

10. - 11. 03. 2015   promoce absolventů              

16. 03. 2015           ukončení přijímání přihlášek na jarní termíny SZZK

06. 04. 2014           ukončení dodatečného zápisu předmětů pro letní semestr

24. 04. 2015           ukončení vyhlášení termínů zkoušek v letním semestru

04. 05. 2015         děkanský den (zrušena výuka)

13. 05. 2015           rektorský den (zrušena výuka)

15. 05. 2015           zahájení přijímání přihlášek na podzimní termíny SZZK

22. 05. 2015           ukončení výuky v letním semestru  

25. 05. 2015         začátek zkouškového období v letním semestru (mimo státních zkoušek)

15. 06. 2015           ukončení přijímání přihlášek na podzimní termíny SZZK

29. – 30. 6. 2015    promoce absolventů

30. 06. 2015         ukončení zkouškového období v letním semestru

01. 07. 2015           začátek letních prázdnin

31. 08. 2015           konec letních prázdnin

01. 09. 2015         začátek zkouškového období za akademický rok 2014/2015

30. 09. 2015         ukončení zkouškového období za akademický rok 2014/2015

30. 09. 2015         konec akademického roku 2014/2015