Doporučený průběh studia (2016/2017)

Doporučený průběh studia (2016/2017)

DPS-HPRAVO5 16/17   Aktualizováno 12.7.2017

Doporučený průběh studia HPRAVO5 - ak. rok 2016/2017

 

Doporučený průběh studia je koncipován tak, aby obsahoval optimální studijní zátěž v každém semestru s ohledem na logické návaznosti jednotlivých předmětů.
Na této stránce je uveden doporučený průběh studia pro celé studium a dále podrobně pro jednotlivé ročníky.

předmět

1. s.

2. s.

3. s.

4. s.

5. s.

6. s.

7. s.

8. s.

9. s.

10. s.

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

České a československé právní dějiny

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

               

Římské právo a základy novodobého práva soukromého

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

               

Teorie práva

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

               

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA

Zk
6 kr.

                 

Státověda

Zk 
6 kr.

                 

Politologie

Zk
6 kr.

                 

Ústavní právo a státověda

 

KZ
5 kr.

Zk
6 kr.

             

Teorie národního hospodářství

 

Z
4 kr.

Z+Zk
6 kr.

             

Mezinárodní právo veřejné

   

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

           

Evropské právo

   

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

           

Cizí jazyk pro právníky (PVP, VP)

   

KZ
2 kr.

KZ
3 kr.

Kv
3 kr.

Zk
4 kr.

       

Občanské právo hmotné

   

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

KLP
4 kr.

     

Občanské právo procesní

     

Z
4 kr.

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

     

Obchodní právo

     

Z
1 kr.

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

KLP
4 kr.

     

Pracovní právo

     

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

         

Trestní právo

       

Z
4 kr.

Z
4 kr.

Z+Zk
6 kr.

KLP
4 kr.

   

Správní právo

       

Z
4 kr.

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

KLP
4 kr.

   

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

           


4 kr.

Zk
6 kr.

   

Finanční právo

             

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

Právo sociálního zabezpečení

             

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

Právo životního prostředí

             

Z
4 kr.

Zk
6 kr.

 

Diplomový seminář I. (PVP)

               

Kv
6 kr.

 

1. část SZK – obhajoba dipl. práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipl

2. část SZK – z okruhu dipl. práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

3. část SZK – soukromoprávní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

4. část SZK – veřejnoprávní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Doporučený počet kreditů za předměty 
ze skupiny obecných PVP

3 kr.

4 kr.

1 kr.

10 kr.

6 kr.

Doporučený počet kreditů za 
libovolné předměty

 

 

 

 

30 kr.

Doporučený počet kreditů celkem

60 kr.

60 kr.

60 kr.

60 kr.

60 kr.


1. ročník 

Předmět

Kód

Typ

Rozsah*)

Kredity

1. s.

2. s.

České a československé právní dějiny I

HP0891

PP

2/1 Z

 

4 kr.

Římské právo a základy novodobého práva soukromého I

HP0401

PP

2/1 Z

 

4 kr.

Teorie práva I

HP0681

PP

2/2 Z

 

4 kr.

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA

HP0071

PP

4/0 Zk

 

6 kr.

Státověda

HP1161

PP

2/2 Zk

 

6 kr.

Politologie

HP0631

PP

2/1 Zk

 

6 kr.

České a československé právní dějiny II

HP0892

PP

 

2/1 Zk

6 kr.

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II

HP0402

PP

 

2/1 Zk

6 kr.

Teorie práva II

HP0682

PP

 

2/2 Zk

6 kr.

Teorie národního hospodářství I

HP0591

PP

 

2/1 Z

4 kr.

Ústavní právo a státověda I

HP1171

PP

 

2/2 KZ

5 kr.

Doporučený počet kreditů za předměty 
ze skupiny obecných PVP

 

PVP

   

3 kr.

Celkem

 

 

14/7

10/7

60 kr.

 

 2. ročník 

Předmět

Kód

Typ

Rozsah*)

Kredity

3. s.

4. s.

Občanské právo hmotné I

HP0271

PP

2/1 Z

 

4 kr.

Evropské právo I

HP1322

PP

2/1 Z

 

4 kr.

Mezinárodní právo veřejné I

HP0851

PP

2/2 Z

 

4 kr.

Teorie národního hospodářství II

HP0592

PP

2/2 Z+Zk

 

6 kr.

Ústavní právo a státověda II

HP1172

PP

2/2 Zk

 

6 kr.

Cizí jazyk pro právníky I

Právnická angličtina I

HP0311

PVP

0/2 KZ

 

2 kr.

Právnická francouzština I

HP0151

Právnická němčina I

HP0981

Právnická španělština I

HP1371

Právnická ruština I

HP1381

Právnická italština I

HP0181

Občanské právo hmotné II

HP0272

PP

 

2/1 Zk

6 kr.

Občanské právo procesní I

HP0281

PP

 

2/1 Z

4 kr.

Evropské právo II

HP1323

PP

 

2/2 Zk

6 kr.

Mezinárodní právo veřejné II

HP0852

PP

 

2/2 Zk

6 kr.

Obchodní právo I

HP0291

PP

 

2/0 Z

1 kr.

Pracovní právo I

HP0641

PP

 

2/2 Z

4 kr.

Cizí jazyk pro právníky II

Právnická angličtina II

HP0312

PVP

 

0/2 KZ

3 kr.

Právnická francouzština II

HP0152

Právnická němčina II

HP0982

Právnická španělština II

HP1372

Právnická ruština II

HP1382

Právnická italština II

HP0182

Doporučený počet kreditů za předměty 
ze skupiny obecných PVP

 

PVP

 

 

4 kr.

Celkem

 

 

10/10

12/10

60 kr.

 3. ročník 

Předmět

Kód

Typ

Rozsah*)

Kredity

5. s.

6. s.

Občanské právo hmotné III

HP0273

PP

2/1 Z

 

4 kr.

Občanské právo procesní II

HP0282

PP

2/2 Z

 

4 kr.

Obchodní právo II

HP0292

PP

2/2 Z

 

4 kr.

Pracovní právo II

HP0642

PP

2/2 Zk

 

6 kr.

Trestní právo I

HP0761

PP

2/2 Z

 

4 kr.

Správní právo I

HP0701

PP

2/1 Z

 

4 kr.

Cizí jazyk pro právníky III 

Právnická angličtina III

HV0313

VP

0/2 Kv

 

3 kr.

Právnická francouzština III

HV0153

Právnická němčina III

HV0983

Právnická španělština III

HV1373

Právnická ruština III

HV1383

Právnická italština III

HV0183

Občanské právo hmotné IV

HP0277

PP

 

2/2 Zk

6 kr.

Občanské právo procesní III

HP0285

PP

 

2/2 Zk

6 kr.

Cizí jazyk pro právníky IV

Právnická angličtina IV

HP0315

PVP

 

0/2 Zk 

4 kr.

Právnická francouzština IV

HP0155

Právnická němčina IV

HP0985

Právnická španělština IV

HP1395

Právnická ruština IV

HP1385

Právnická italština IV

HP0185

Obchodní právo III

HP0296

PP

 

2/2 Zk

6 kr.

Trestní právo II

HP0762

PP

 

2/2 Z

4 kr.

Správní právo II

HP0702

PP

 

2/1 Z

4 kr.

Doporučený počet kreditů za předměty ze skupiny obecných PVP

 

PVP

 

 

1 kr.

Celkem

 

 

12/12

10/11

60 kr.

  4. ročník 

Předmět

Kód

Typ

Rozsah*)

Kredity

7. s.

8. s.

Obchodní právo – KLP

HP3000

PP

0/0 KLP

 

4 kr.

Trestní právo III

HP0763

PP

2/2 Z+Zk

 

6 kr.

Občanské právo hmotné a procesní – KLP

HP1000

PP

0/0 KLP

 

4 kr.

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I

HP0261

PP

2/1 Z

 

4 kr.

Správní právo III

HP0703

PP

2/1 Zk

 

6 kr.

Správní právo IV.

HP0805

PP

 

2/2 KLP

4 kr.

Trestní právo IV.

HP0765

PP

 

1/0 KLP

4 kr.

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II

HP0262

PP

 

2/1 Zk

6 kr.

Finanční právo I

HP0131

PP

 

2/2 Z

4 kr.

Právo sociálního zabezpečení I

HP1151

PP

 

2/1 Z

4 kr.

Právo životního prostředí I

HP0391

PP

 

2/2 Z

4 kr.

Doporučený počet kreditů za předměty 
ze skupiny obecných PVP

 

PVP

 

 

10 kr.

Celkem

 

 

6/4

11/8

60 kr.

  5. ročník 

Předmět

Kód

Typ

Rozsah*)

Kredity

9. s.

10. s.

Finanční právo II

HP0132

PP

2/2 Zk 

 

6 kr.

Právo sociálního zabezpečení II

HP1152

PP

2/1 Zk 

 

6 kr.

Právo životního prostředí II

HP0392

PP

2/2 Zk 

 

6 kr.

Diplomový seminář I.

Dle okruhu

PVP

Kv

 

6 kr.

1. část SZK – obhajoba diplomové práce

Dle okruhu

Dipl

 

Dipl

 

2. část SZK – z tematického okruhu diplomové práce

Dle okruhu

SZ

 

SZ

 

3. část SZK – soukromoprávní:
občanské právo hmotné, procesní a obchodní právo

HS0010

SZ

 

SZ

 

4. část SZK – veřejnoprávní:
trestní, správní a ústavní právo

HS0020

SZ

 

SZ

 

Doporučený počet kreditů
za předměty ze skupiny obecných PVP

 

 

 

 

6 kr.

Doporučený počet kreditů
za libovolné předměty

 

 

 

 

30 kr.

Celkem

 

 

6/5

 

60 kr.

 

*) Číslo před lomítkem udává počet hodin vyhrazených týdně pro přednášky, za lomítkem počet hodin vyhrazených týdně pro semináře.

 

Použité zkratky:

PP

povinný předmět

PVP

povinně volitelný předmět

VP

volitelný předmět

Zk

zkouška

Z

zápočet

KZ

klasifikovaný zápočet

Kv

kolokvium

Dipl

obhajoba diplomové práce

SZ

státní závěrečná zkouška

bez examinace